torsdag 31 maj 2007

Apropå tonlägen...

Dagens debattartikel i DN levererar siffror på en del trista tonlägen.
Och via Hax upptäcker jag ett närbe(s)läktat, räligt tonläge.
Go home med er.

EDIT: Dagens debattartikel i DN visar på en del synnerligen obehagliga saker. Men Diaz slutkläm drar ner hela artikeln i ett ego-träsk.

"Vi är på fel väg när den sittande regeringen visar ointresse för att utveckla kunskapsverktyg som belyser förändringar inom integrationsområden som annars ofta negligeras. Detta sker när flera kunskapsfunktioner (...) på det snart nedlagda Integrationsverket överges.."

Jaha. Du är sur för att "dom" kom och tog ditt jobb.

Inga kommentarer: