tisdag 12 juni 2007

Pensionärerna och deras straffskatt

En av vänsterns och socialdemokratins, pågående oppositionskampanjer drivs på ett ganska fiffigt sätt via pensionärsorganisationerna. Sossarna har sett till att reta upp och förvränga bilden för tillräckligt många pensionärer för att få till en opinion mot jobbavdraget. Argumentet återkommer i dag i en mindre artikel på DN Debatt, men än mer syns det på insändarsidorna runtom i landet. Jag hanterar själv insändare på jobbet och ser de här insändarna rulla in i vågor. Viss regi i kampanjen verkar det med andra ord finnas.
Nu är det väldigt många pensionärer som har det tufft. Jag är medveten om det och jag tycker inte det är okej. Men jag ifrågasätter ändå riktigheten i att kampanja specifikt mot jobbavdraget. Är det verkligen det och inte bara sin ekonomiska situation i största allmänhet som pensionärerna är förbannade över? Och om det är det senare - vore det inte smartare och mer konsekvent att lobba för högre pension?

Överorden kring jobbavdraget är inte nådiga. Det är orättvist, det tyder också på att alliansen ogillar pensionärer, det är en attack, en diskriminering, en "extraskatt för pensionärer", en straffskatt, ett sätt att skilja på nu och tidigare aktiva. Etcetera.
För det första. Ja. Det är ett sätt att skilja mellan nu och tidigare aktiva. Det är nämligen skillnad på dem! Nu aktiva bidrar här och nu, i skrivande stund till en framtida pensionspott eftersom utsikterna till en sån ser jäkligt dåliga ut. Jobbavdraget försöker öka antalet bidragande händer eftersom de är alldeles för få. Man hade kunnat tro att pensionärerna - som alltid brukar skryta om hur mycket de jobbat i sina liv - skulle välkomna en politik som sätter folket i arbete, men icke.

Vidare hade pensionärernas skatt sett exakt likadan ut om vänsterblocket vunnit valet. Det fanns - såklart - inga som helst planer på vänstersidan att sänka några skatter. Så pensionärernas ilska grundar sig med andra ord bara i det faktum att de jävlarna som jobbar får en lägre skattesats. Argumentation som drivs enbart av oginhet och millimeterrättvisa således.
Då är detta ändå människor som sett en socialdemokratisk statsminister låna eller sno deras ihopsparade pengar och sedan aldrig betala tillbaks dem - den ojämförligt största orättvisa pensionärerna i Sverige utsatts för.
Men det glöms av någon anledning bort i debatten. Man får gratulera socialdemokraterna till ännu en lyckosamt spridd vanföreställning.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Finansminister Anders Borg har utlovat att 3/4 av regeringens jobbavdrag ska gå till låg- och mellaninkomsttagare, ordagrant skrev Borg i DN-artikeln: "... 30 av jobbavdragets 40 miljarder går till dem med de lägsta inkomsterna..." Enligt en sammanställning av SCB, Skatteverket och Riksdagens utredningstjänst går 2/3 av jobbavdraget, drygt 23,6 miljarder, till den rikaste tredjedelen av befolkningen, ungefär hälften av nämnda summa, ca 12,8 miljarder, går till medelinkomstagarna och den fattigaste tredjedelen av befolkningen får dela på sammanlagt 3,4 miljarder; sistnämnda siffra innebär att flertalet inte får någonting alls. Anders Borgs uppgift var alltså osann. På Metros förfrågan (artikel 070426) uppgav finansdepartementet att Borg dragit gränsen för de lägsta inkomsterna vid 24.000 kr i månaden. Enligt Riksdagens utredningstjänst stämmer inte den uppgiften heller då enda sättet att få finansministerns bild att gå ihop är att dra gränsen vid en månadslön på 31.000 kr - ovan den gränsen finns bara mellan 10 och 15 % av lönearbetarna. Jobbavdraget är alltså precis som förmögenhetsskattesänkningen och borttagande av fastighetsskatten ett kraftigt gynnande av de mer bemedlade i samhället, alltså traditionell högerpolitik.

Jobbavdraget har en baksida nämligen straffbeskattning av pensioner. Var och en som tvivlar det minsta kan gå in på Skattreverkets hemsida och titta i de skattetabeller som där finns. Om man utgår från tabell 31, dvs en kommunalskatt i Stockholm eller Ystad, och jämför straffskatteskalan för bl.a. pensionärer (kol 2) med en vanlig löntagare (kol 1) så får man följande exempel på skillnad per månad och år: 7.000 kr (grundpension) 406 och 4.872, ungefär samma vid 10.000, 15.000 kr 541 och 6.492, 20.000 kr 690 och 8280, 25.000 kr 839 och 10.068, 30.000 kr 881 och 10.572 osv i stigande skala. Är inte detta en orättvis beskattning, ett orättvist resultat, oavsett om den uppkommit genom en skattesänkning för vissa?

Principiellt finns ingen anledning att göra skillnad mellan beskattningen av den lön som utgår direkt under arbetsperioden eller den som är intjänad tidigare men betalas ut efter uppnådd pension. Pensioneringen innebär i sig en ganska kraftig inkomstreducering. Att ytterligare öka denna skillnad genom en straffbeskattning av den intjänade lönen bara för att den utbetalas efter pension innebär en grov orättvisa. Därmed innefattar det en diskriminering av oss äldre som strider mot grundläggande bestämmelser i grundlagarna, nämligen att lika inkomster skall beskattas lika.

Slutligen har motivet anförts för jobbavdragskonstruktionen att den skapar fler arbetstillfällen. Var och en som kan något om ekonomi vet att en motsvarande allmän skattsänkning hade lett till en allmänt ökad konsumtion (som vid jobbavdrag är begränsad till färre personer) vilket i sig skapar fler arbetstillfällen. Högerregereringens motiv kan därför inte antas vara arbetsmarknadspolitiskt, varvid kvarstår det ovan tecknade fördelningspolitiska motivet att gynna de som redan har det bra. Och här sker det på de fattigares bekostnad. Skam över en sådan politik!

Du betecknar detta som krav på "milimeterrtättvisa". För oss pensionärer rör det sig inte om milimetrar. Men du har förmodligen alldeles för bra betalt för att skriva en massa strunt i Sörmlands Nyheter. Betänk att massa gamlingar får betala för att du av högerregeringen fått lägre skatt. Och det tycker du är rättvist!?

Sanna Rayman sa...

Jag upprepar. De pensionerades skatt hade varit likadan som den är idag om inte högerreringen tagit makten - oförändrad. Det måste även du känna till. Det är inte så att det införts en straffskatt på er, skatten är densamma. Således är pensionärerna inte drabbade av något nytt - annat än den uppenbarligen mycket irriterande vetskapen om att det finns ett avdrag de inte åtnjuter (om de inte extraknäcker med något småjobb).
Avdraget utgår inte heller på t ex socialbidrag, eller lotterivinster. Att man måste dra en gräns för ett jobbavdrag förefaller mig ganska naturligt. Att gränsen hamnar vid inkomst av tjänst är lika naturligt.

Nej, jag förstår inte irritationen över detta. Det finns massor av olika avdrag att göra i vårt krångliga skattesystem och långtifrån alla kan göras av alla. Ska maximen för avdragen vara att de gäller alla så blir ju deras effekt som styrande verktyg noll. Och poängen här har ju varit att styra om en dålig utveckling och uppmuntra till arbete istället för bidrag. Det är nödvändigt och det borde alla som lever i det här landet kunna se. Alltför få har arbetat för att försörja alltför många på senare år och det är ett problem för välfärden i stort.

Jag har aldrig, inte heller för några år sedan när jag jobbade för mycket låga löner irriterat mig över pensionärsrabatterna/stöden vi ser omkring oss på resor, lokaltrafik, taxi, lunchkuponger, teaterbiljetter, klippning, glasögon etc - trots att detta var/är en samhällelig särbehandling som inte jag åtnjöt trots låg inkomst.

Dessutom. Eftersom jag - och många med mig i min ålder - som jobbar i dag inte över huvud taget förväntar oss att det ska utgå någon pension till oss när vi uppnått er ålder. Jag ser helt enkelt inte att välfärden kommer att se likadan ut framöver och tror inte att samhället kommer att ta hand om mig i alls den utsträckning som ni blir omhändertagna nu.
Givet detta är det svårt för mig att känna skam över att jag får ett jobbavdrag nu som möjliggör för mig att lägga undan pengar till mina äldre dagar.

Anonym sa...

Jag accepterar att skatten för pensionärer varit densamma tidigare. Men jag upprepar: Vi pensionärer skatteläggs enligt en särskild straffskatteskala, se Skatteverkets tabeller. Och du påstår att detta är krav på milimeterrättvisa!? Detta kallar jag straffbeskattning - jag har inte talat om straffskatt - och jag förstår inte vad du har att invända mot det - bestrider du att pension straffbeskattas enligt en högre skatteskala än motsvarande lön?
När du jobbade för låg lön och kanske studerade hade du ungdomsrabatt på flyg och tåg och buss mm mm så du ljuger inte särskilt bra. Dessutom kanske du hade studiestöd i någon form under tiden på journalisthögskolan el likn. När du talar om att lägga undan pengar "till mina äldre dagar" så måste det ju handla extra guldbonus eftersom huvudpensionen inbetalas av arbetsgivaren förmodar jag. Och att du inte känner skam över att ditt jobbskatteavdrag (som ger dig åtskilliga 1000-lappar om året eftersom du har förhållandevis hög lön) finansieras bl.a. av pensionärer som lever på grundpension 6-7000 kr i månaden säger en hel del om ditt sätt att se på dina medmänniskor. Som ledarskribent borde du ta lite ansvar för vilket samhälle du är med att skapa: ett solidariskt eller ett egoistiskt.
blogg.passagen.se/bwlogg-mediosamhalle