fredag 24 augusti 2007

Yttrandefrihet

Idag ryter jag till om yttrandefrihet på ledarplats ledarplats och inskärper att den ingalunda är en accessoar.

"Det händer på tok för mycket just nu. Det tummas på yttrandefriheten. I debatt efter debatt avfärdas argumentet om det fria ordet som något liberalt tankegods från ytterkanterna. I styvmoderliga ordalag ställs denna grundläggande demokratiska princip i de mest vansinniga motsatsförhållanden.
Men att ställa upp frågor som: ”Kan vi ha yttrandefrihet om...?” är en förespeglat intellektuell undran utan värde. Det handlar inte om huruvida vi kan eller inte kan. Vi måste ha yttrandefrihet – om vi vill leva i en demokrati. Ändå får dessa frågor mången tyckare att lägga pannan i djupa veck.
I går avgick direktören för Statens biografbyrå Gunnel Arrbäck. Skälet är att hon hade hoppats på den nya regeringen i frågan om att avskaffa den svenska filmcensuren. ”Man ska inte ha censur för vuxna i ett demokratiskt samhälle”, säger hon till Ekot och konstaterandet är lika enkelt som det är sant."

Inga kommentarer: