måndag 10 september 2007

Björklund svävade inte

Dagens text handlar såklart om folkpartiets gångna helg och framtid. Bland annat drar jag paralleller mellan fp:s svåra år och alliansens dito sedan valet i en ledare som utgår ifrån Jan Björklunds installationstal - ett mycket bra tal för övrigt.

"Det som under några ystra månader genererade stora väljarframgångar i förra valet, gav sedan en baksmälla som varade i flera år. Språktest, betygsiver och disciplin stannade kvar i människors minne, men förklaringarna till varför en sådan inriktning behövdes tappade partiet - och snart även väljarna - bort. Det är ett scenario som alliansen borde dra lärdom av och förhoppningsvis slog detta de övriga allianspartiernas ledare när de slöt upp bredvid den nyvalde fp-ledaren Jan Björklund på scenen vid landsmötet i Västerås. Alliansregeringen vann på att de talade klarspråk om bland annat arbetslösheten och utanförskapet. Folkpartiets framgångar hade på samma sätt med klarspråket att göra. Det var beslutsamheten och tron på de egna lösningarna som vann. Ingen högaktar den som omedelbart efter vunnen makt börjar sväva på målet. Uppmuntrande nog gjorde nyvalde fp-ledaren Jan Björklund allt annat än att sväva på målet i sitt installationstal i helgen."

Inga kommentarer: