måndag 10 september 2007

Facebook och politiska övertygelser

Dagens SN bjuder även på en krönika om Facebook. Den har legat ett tag, så länge att jag nästan känt att det var för sent att publicera den. Men jag stödjer mig mot att det fortfarande skrivs en del om detta...
Krönikan handlar såklart om politiken i ansiktsboken och inte minst om de problem som inställer sig om man är socialist på denna community.

"Ett litet besvär som många ställs inför på Facebook är när rutan som anger politisk övertygelse ska fyllas i. Först och främst har de ideologiska termerna helt andra konnotationer på svenska än på engelska. Liberal är i folkhemska Sverige inte sällan rena skällsordet om du frågar vänstersidan. Samtidigt kan samma ord på amerikansk engelska innebära just en vänsterinfluerad böjelse. Ordet "moderate" finns med, men är det särskilt korrekt att välja detta alternativ om man är en svensk moderat? Jag tvivlar.
Socialister saknar på Facebook helt möjlighet att meddela världen detta.
Socialism finns inte ens med som alternativ. Ur omvärldsperspektiv är det inte så konstigt. De socialistiska länderna i världen blir allt färre. Samtidigt är det begripligt att denna minoritet vill göra sin röst hörd.
Därför har det skapats både en och två grupper som protesterar vilt mot den ideologiska diskrimineringen. Till exempel Med annat menar jag socialist eller Petition för införandet av socialism som ideologiskt alternativ.
Man får väl önska dem lycka till, i pluralismens namn."

Inga kommentarer: