torsdag 27 september 2007

Inget oompfh i FN

Dagens ledare handlar om Burma, världen och FN. Ser nu på morgonen att situationen trappats upp allt mer, med razzior och gripanden.
Man blir väl inte särskilt förvånad över att FN-mötet inte utmynnade i nån resolution, utan oenighet samt ett utskickat sändebud. Inte heller förvånar det att Kina fortsatte med en låg profil. Men nog ökar skeenden som detta på ens trötthet på FN? Hela världen säger att Kina är de (enda) som kan göra skillnad, så då skickar vi en tjomme vid namn Gambari och hoppas att juntan släpper in honom. Det är inget oompfh i FN, om man säger så..

"Världen måste ta ansvar. De sanktioner och signaler som sänts i juntans riktning har varit för svaga och bör stärkas. Förhoppningsvis blir detta också resultatet av det möte som FN:s säkerhetsråd håller på onsdagskvällen, på begäran av bland andra Storbritanniens premiärminister Gordon Brown. Situationen blir en prövning av FN:s trovärdighet. Det är svårt att se nyttan av ett världssamfund som stannar på åskådarplats när det verkligen bränner till.

Pressen från världens demokratier bör riktas inte bara mot juntan i sig, utan även mot Kina, som tidigare har stoppat FN-resolutioner med udden riktad mot Burma. Jörgen Schönning på Sidas Asienavdelning sade i går till Ekot att "vägen till de burmesiska generalerna går via Peking" och konstaterade att en väg att pressa Kina är att hota med OS-bojkott. Idén är inte dum. Av någon anledning är diktaturer, som i alla andra sammanhang struntar blankt i vad omvärlden tycker, alltid intresserade av att visa upp sig i olympiska sammanhang. Det finns ingen anledning att tillmötesgå denna fåfänga. Framför allt finns det inget försvar för att stilla se på när en förtryckande regim brutalt slår ner ett folks krav på frihet."

Inga kommentarer: