fredag 21 september 2007

Kunskapen är viktigare än upprättelsen

Dagens ledare handlar förvånansvärt nog inte om budgetproppen - den fick kollegan ta hand om. I stället skriver jag, med anledning av detta, en text om Kambodja, Jan Myrdal, tribunaler och det faktum att kunskapen om de illdåd som gjorts i historien ofta är viktigare än den eventuella upprättelse en tribunal kan ge. Har du inte läst boken Pol Pots leende, som nämns i citatet nedan, är det för övrigt dags att göra det nu.

"En levande inblick som hoppar mellan nu och då ges i boken Pol Pots leende av Peter Fröberg Idling. På ett fragmentariskt, ibland rent poetiskt sätt skildrar författaren vår villrådighet inför undran ”hur detta kunde hända?”. Samtidigt löper det svenska vänsterengagemanget i projektet ”Det demokratiska Kampuchea” genom boken och lägger till ytterligare frågetecken. En bok väl värd att läsas, inte minst i ljuset av de många berömmande ord som Jan Myrdal fick i samband med sin åttioårsdag för en tid sedan. Principfast, nödvändig, modern, en av våra största folkbildare... Vackra ord om en som blundade hårt inför kambodjanernas lidande då och fortsätter att göra det nu.
I åratal har ett omständigt arbete pågått i Kambodja för att få till stånd den FN-ledda tribunal som i somras började ställa de ansvariga ledarna från de blodiga åren inför rätta. Vägen dit har varit snårig, ibland har de långsamma processerna och förhalandena verkat snarast skräddarsydda för att invänta de åldersstigna khmertopparnas frånfälle. I den kambodjanska regeringen sitter också många höjdare med förflutet inom Röda khmererna, vilket ökar tvivlet att alla som borde verkligen kommer att åtalas."

Inga kommentarer: