måndag 24 september 2007

Startskott för biståndsdebatt

Idag handlar min huvudledare om att det gått av ett startskott för en biståndsdebatt i och med Pär Krauses bok Det svenska biståndsberoendet - en bok som lär initiera en nödvändig debatt, vilket är bra.
Samtidigt stör jag mig på det rasande opsykologiska i att konstatera att psykologiskt biståndsberoende såväl i den folkliga självbilden som hos de anställda i biståndsbranschen och i nästa andetag anklaga dem för egenintresse i den "lukrativa" industrin. Är de i ett psykologiskt beroende lär inte den argumentationen gå hem i vilket fall som helst...
Dessutom är det få människor som arbetar med bistånd som har feta lönecheckar och ännu fler som inte har några alls. Det förefaller mig onödigt att öppna dörren för denna småaktiga sida av diskussionen. Den här debatten behövs och jag är glad att Timbro sparkar igång den, men varför måste det bli en "svidande uppgörelse"?
Oh well. Citat nedan osv...

"Platsen är Tanzania för några år sedan. I en mindre by eller stad byggs det en ny busstation och svensken Pär Krause som bor i landet kommer i samspråk med med en lokal politiker. ”Det behövs ingen ny busstation här, men biståndsgivaren pushade”, beklagar han sig. Det visar sig att givaren är Sida...
I förra veckan rapporterades det att regeringens främsta ministerdoldis under alliansregeringens första år har varit biståndsminister Gunilla Carlsson (m). Trots att hon presenterat en delvis ny inriktning på biståndspolitiken, som orsakade en hel del tandagnisslan på sina håll, har hon synts minst.
Detta lugn kan Carlsson dock vinka farväl till. I veckan släppte Timbro en bok - ”Det svenska biståndsberoendet” av Pär Krause - som kan ses som startskottet till en närmre granskning av den svenska ”biståndsindustrin”.
Det lär bli en stormig debatt, men också välbehövlig.
Biståndsindustri kanske kan te sig som ett cyniskt ordval vid en första anblick, men i boken ges flera exempel på att de verksamma inom området alltmer börjat agera och uppfatta sig som just en bransch eller industri bland andra. Den glidningen i självuppfattning är farlig. Målet hos alla som arbetar med bistånd borde rimligen vara att upphäva behovet av sig själv och uppmuntra självständighet hos mottagarländerna. "

Inga kommentarer: