måndag 8 oktober 2007

Inga vilddjur, men tamast var Sahlin

Mona Sahlin var tam i går. I och för sig var inte heller Fredrik Reinfeldt något vilddjur direkt, men han plockade definitivt hem vinsten.
Det kändes något trevande, men det ska bli intressant att se hur de här kombattanternas debattliga umgänge utvecklas de närmsta åren.

Notervärt är Mona Sahlins flört med en s-märkt kampanda i den ofta återkommande figuren "det tänker jag fortsätta hävda...", "det kommer vi fortsätta göra...".
Det är väl någon sorts försök att nostalgimärka en mossig politik medelst reklamretorik: "S - unchanged since 1889".
Men hur attraktiv är en sån selling point i politiken egentligen?

Ganska ofta försökte Sahlin sig också på att ta udden av Reinfeldts kritik genom att inleda sina repliker med ödmjukhet: "Det där håller jag med dig om..."
Det är Monas sätt att på vagast möjliga vis hinta att hon inte är helt världsfrånvänd. Dessvärre funkar det så där när ödmjukheten ständigt följs av ett "men" och en harang som visar att hon inte håller med ett smack.

För övrigt skrev jag nyss en blogg på ledarbloggen om de i mitt tycke underliga påståendena i både DN och Svenskan om att Reinfeldt hade tur med ämnena.

Mycket långt ner på listan återfanns ett antal klassiskt moderata paradfrågor som näringslivsfrågor, försvar och lag och ordning. Inte ens ämnet ”privatiseringar” hade orkat sig upp på dagordningen.
I topp på listan låg däremot sysselsättningen, följd av skola/utbildning, sjukvård, äldreomsorg och skatter/moms. Med tanke på hur ofta vi hört s-ramsan ”vård, skola, omsorg” i mången valrörelse genom åren förefaller det något förhastat att plötsligt kalla dessa tunga politikområden ”Reinfeldts favoriter”.
Om socialdemokratin räds dessa frågor är det verkligen befogat att fråga sig om den är ett dugg regeringsduglig.

Inga kommentarer: