onsdag 3 oktober 2007

Sidas korruptiva miljöer

I dag handlar min ledare i SN föga förvånande om den totalsågning som Riksrevisionen gjorde av Sidas Afrikabistånd i går.
Under rubriken En biståndsbransch som saknar självinsikt funderar jag lite på hur det kan bli så här illa.

"Ivarsson har också en viktig poäng när han talar om "omvänd rasism", det vill säga att de svenska organisationerna underlåter att ställa krav på anställda jurister eller ekonomer i Afrika - en underlåtenhet som chockat afrikanerna - men uppenbarligen inte Sida-anställda i Sverige.
Hur kan då detta komma sig? Sida agerar förvisso med stor självständighet, men myndighetens uppdrag kommer från regeringen och föregående regeringar har varit minst sagt svaga när det gäller att kräva kontroll och uppföljning. I stället har man med stolthet lyft det närmast pr-mässigt betingade ”enprocentsmålet” - som om det viktiga när det gäller bistånd är procentsatser och inte utfall. Sådana signaler straffar sig, det vet vi nu. För när biståndspolitikens fokus varit på det ytligt vällovliga, snarare än på det på djupet fungerande - ja då blir också verksamhetens fokus likadant. Ingen självinsikt, men gott om tro på att allt detta som görs är rätt, till och med när det blir helt fel. Såväl idealism som självgodhet kan ligga till grund för detta."

Inga kommentarer: