fredag 30 november 2007

Gungbrädesrubrik

Jag noterar att Ekot gjort en grej på Timbros senaste biståndsrapport och reagerar lite på rubriceringen: ”Timbro kritiserar Sida i biståndsrapport”.

Alltså. Det är ingen felaktighet i den rubriken. Det är just och jämnt vad Timbro gör. Dock faller texten lite utanför mallen för hur Ekot brukar hantera rapporter när de bygger nyheter på dem. Oftast är det liksom nyhetens ämne och innehåll som utgör rubriken.
Ta till exempel en nyhet från häromdagen, baserad på en undersökning från revisionsfirman Ernst & Young. Då hette artikeln ”Mytbild om skatter och krångliga regler” och när man väl läste vidare fann man att denna mytbild konstaterats i Ernst & Youngs undersökning.

Ungefär så brukar det se ut. Men här utformas rubriken redan från början som ett gungbräde där läsaren enkelt och innan första musklicket kan väga den kritiserande och den som blir kritiserad mot varandra. Att man använder denna utformning när politiker och partier kritiserar varandra är en sak - då är det ju ofta parterna i grälet och deras pajkastning som är huvudnyheten. Men här måste det väl ändå sägas vara biståndet som är grejen? Inte minst med tanke på att Ekot haft ett eget biståndsfokus under några månader.

Detta är förvisso en subtil sak och därtill en småsak. I det stora hela är det ju mest bara bra att Timbro får lite uppmärksamhet för den granskning av Sida och biståndsverksamheterna som presenterats i portioner under hösten.
Men, med tanke på hur Timbro brukar framställas i public service-sammanhang är rubriken faktiskt intressant
Kanske bara subtilt intressant, men dock.

Inga kommentarer: