torsdag 8 november 2007

Lag som alltid friar

Det är ju inga trevliga saker han skrivit och låtit skrivas, Leif Liljeström. Men fälld blir han inte, vilket han själv visste eftersom han frågat gud om saken.
Själv är jag nöjd att HD låter yttrandefriheten väga tyngre, men konstaterar i dagens ledare att det samtidigt innebär att lagen om hets mot folkgrupp är i det närmaste helt tandlös och att ett försök att ge den bett vore ett alltför stort ingrepp i yttrandefriheten för att vara önskvärt.
Dessutom. De säger att man ska "känna sina fiender". Det är betydligt lättare att göra om man hör dem säga vad de tycker och vill...

När pastorn Åke Green friades efter att ha kallat homosexuella för cancersvulst gav justitiekanslern Göran Lambertz EU skulden. Europakonventionen bestämmer gränserna för den svenska lagstiftningen och förhindrar även att vi skärper den ytterligare. Detta, menade Lambertz, gör den svenska lagen till nästan bara "luft". Med tanke på hur sällan någon faktiskt fälls har Lambertz definitivt en poäng.
Dock är det i grunden bra att Högsta domstolen låter yttrandefriheten väga tungt. Det ska den göra. (---) Därutöver är det problematiskt när ett lagligt skydd byggs på minoriteter och särintressen snarare än allas lika rättigheter. Inte minst med tanke på att särgrupper och minoriteter - vem som är utsatt och för vad - inte är statiska utan skiftar över tid.

Hela texten här.

Inga kommentarer: