söndag 25 november 2007

Sahlin måste ha en rejäl plåtmage

Jag hinner egentligen inte blogga, har en arbetsam helg, vilket faktiskt är riktigt trevligt. Vid åsynen av dagens DN Debatt , känner jag mig dock tvungen att kasta ner några rader.
I artikeln visar sig Mona Sahlin ha en ordentlig plåtmage, annat kan det inte kallas när en under lång tid ledande socialdemokrat utnämner jobbfrågan till den cirka ettåriga regeringens "allra största svek".

Intressant nog pratar Mona Sahlin mycket lite om en av valrörelsens kanske hetaste frågor - ungdomsarbetslösheten. Den talade hon gärna om i den debattartikel hon och Pär Nuder skrev i början av oktober. Då försökte man sig till och med på en saftig lögn och hävdade att ungdomsarbetslösheten gått upp med 300 procent sedan den "moderatstyrda" regeringen hamnat vid makten. Det man påpassligt nog glömde nämna var att anledningen till att siffran gått upp är att de arbetslösa inte längre göms undan i Ams-kurser. I själva verket var de färre såväl i oktober som nu jämfört med före regeringsskiftet. Inte minst om man ser till de siffror som SCB presenterade för ungefär två veckor sedan, vilka visade att antalet sysselsatta ungdomar ökar snabbt. Inte bara det - ökningen var dessutom den starkaste som uppmätts i Arbetskraftsundersökningen sedan man började göra denna mätning 1963.

Därför pratar Mona inte om ungdomar denna gång, utan talar i stället i mycket vaga ordalag om ett "svek". Ett svek i en tid då vi har den lägsta arbetslösheten i mannaminne. Känns det som om partiet bakom favoriter som "Lär dig skriva CV-kurser på Arbetsförmedlingen" och megahiten "Plusjobb" har trovärdighet att kritisera i frågan?

Jag har nyligen läst en liten bok som Sahlin skrivit (Sträng och Mona, utgiven av Aktuellt i Politiken) där hon skildrar sina samtal med Gunnar Sträng. I ett mycket intressant kapitel och även i slutordet förmanar Sträng den unga socialdemokratin att inte glömma bort vikten av att unga människor får jobb för att komma in i samhället.

"Sträng: Arbetslösheten är en förbannelse och den är i allmänhet alldeles obefogat ett problem för ungdomen.
Ungdomen vill ha ett arbete när den slutar sin utbildning och slutar sin skola. Det ligger mycket i den gamla satsen att den som fåfäng går lär mycket ont. Den ungdomen som inte har ett jobb att gå till och intressera sig för, han kan hamna på galna vägar ganska enkelt. Vi ser dagligen exempel på detta. Där har vi följaktligen skyldigheten för samhället att bereda medborgarna, speciellt ungdomen, arbete och sysselsättning.
Det finns inget parti som har den målsättningen så klar för sig som just socialdemokratin. Det menar jag är någonting man kan tala om för ungdomen och få dem att begripa. (---) ...för vår del får det aldrig vara någon tvekan. Skyldigheten för samhället att ge ungdomarna ett innehållsrikt och meningsfyllt jobb, det är och förblir samhällets viktigaste uppgift.

Mona: Och det är ingen utopi?

Sträng:Det ska inte vara någon utopi. Det får inte vara någon utopi."


Mona borde läsa om sin egen bok.

Inga kommentarer: