torsdag 22 november 2007

Vårdnadsbidrag och inkasso

Skriver idag om gnabbet i regeringen om vårdnadsbidraget.

"Scenariot är välbekant och inte särskilt förvånande. I februari i år gjorde kd-ledaren tillika socialministern Göran Hägglund ett utspel där han vid en pressträff gav ett konkret löfte om att vårdnadsbidragen skulle införas från och med 1 januari nästa år. Kruxet var emellertid att allianskollegorna fick höra detta löfte först i och med samma pressträff – beslutet var ännu inte fattat inom alliansregeringen. Med detta tilltag i minnet är det inte konstigt att fp nu ”straffar” Hägglund genom att hoppa lite i båten när årsskiftet närmar sig.
Med ett ännu längre minne blir grälsjukan dessutom ännu mer begriplig. Redan under det förra borgerliga regeringsinnehavet lades grunden till fp:s och kd:s gruffande om vårdnadsbidrag. Då satte sig fp-ledaren Bengt Westerberg på tvären och stannade i denna position fram tills några månader före valet. Efter regeringsskiftet avvecklades reformen utan att någon ens märkte det – den hade ju knappt hunnit börja! Det vore önskvärt om inte samma scenario upprepades denna gång, så att medborgarna själva kan få prova på vårdnadsbidraget och avgöra om det är ett intressant alternativ."


Dessutom ett stick om SFS, som uppvaktar sina studenter med inkassokrav.

"uppgifter som framkommit om att ett antal studentkårer, bland annat i Örebro, har tagit hjälp av inkassoföretag för att kräva in kåravgiften.
På sin hemsida skriver SFS att de inte accepterar de villkor som studenter tvingas leva under. Villkor som innebär att ”ekonomisk otrygghet är vardag. Och en vardag där stressen från en dålig ekonomisk situation ofta har negativ inverkan på studieinsatsen och även ibland påverkar den personliga hälsan.”
Och inget säger väl trygghet och hälsa som ett inkassokrav, eller? Det verkar som kårerna värnar den egna hälsan och ekonomiska tryggheten mer än studenternas."

Inga kommentarer: