fredag 7 december 2007

De friska ögonens förbannelse

Skriver i dag om gårdagens kritik mot rikspolischefen och den debatt som följde.

"Den kritiserade Strömberg sa i går att ”I en så stor organisation, med ­rådande traditioner, är det inte konstigt att det finns motstånd mot nytänkande.”
Han hänvisade till att liknande motsättningar gärna uppstår när länspolismästartjänster ska tillsättas. Även här försöker man vidga sina vyer och lyfta in kompetens från icke polisiärt håll. ”Vi måste ta in folk som kan annat än det som man typiskt lär sig som polis.” sa Strömberg i går.
Är detta verkligen ett måste? Vi människor sätter ibland en onödigt stor tilltro till att förändringar av alla de slag är en välsignelse. Klyschorna kring detta, särskilt i arbetslivet, är många. Det nyorganiseras och omstruktureras. Alla verksamheter förutsätts må bra av ”friska ögon utifrån”. Ofta gör de det. Men glöm heller inte värdet av erfarenhet och en på djupet gående kunskap om yrket.
När allt fler rektorer inte har varit lärare. Allt färre rikspolischefer och länspolismästare har jobbat som poliser. När myndighetschef efter myndighetschef bara har politiska uppdrag på cv:t. Då blir det svårt att vinna sina medarbetares respekt och tilltro. Misslyckas man med denna första, avgörande uppgift, får de friska ögonen svårt att göra verklig nytta."


Hela texten här.

Inga kommentarer: