tisdag 18 december 2007

Förnuftet vann

"Enligt EU:s domstol var Byggnads blockad av bygget i Vaxholm 2004 ett omotiverat hinder för friheten för tjänster inom EU."

Japp. Då var det dags för proportionalitet!

Mer här, här och här.

4 kommentarer:

Patrik Renfors sa...

Strejker, blockader och sympatiåtgärder är de verktyg som de svenska facken har för att garantera att kollektivavtal och andra överenskommelser ska gälla.

Nu är det kört och vi måste lämna EU!

EU-domen spelar nyliberalerna i händerna och ger oss ännu ett argument för att inte vara med i denna union. Jag önskar att svenska LO kunde uttala sig lite tydligare. I Danmark kallar byggfackens samarbetsorganisation domen för en “nyliberal bomb direkt in på arbetsmarknaden”. Lars Ohly menar att domen öppnar för social dumping. Dessvärre har de rätt. Blir det inte bättre än så är EU inget att vara med i.

Sanna Rayman sa...

Men Patrik, don't be sad! Det är inte kört alls. EU har inte sagt att nu får det vara slut med strejker och blockader. Däremot har de sagt att den här blockaden var omotiverad. Bland annat eftersom det knappast går att anföra att lettiska kollektivavtal är dåliga för ordningen, säkerheten eller hälsan.

Domstolen ser helt enkelt inte att blockaden var motiverad av hänsyn till arbetstagarna, utan snarare var den motiverad av att hindra utländska företag att erbjuda tjänster på en svensk marknad. Och sån diskriminering kan väl inte du heller tycka är okej?

Poängen med facken ska ju vara att värna arbetstagares arbetsvillkor. Inte att bestämma vem som ska göra vilka jobb åt vem.

Patrik Renfors sa...

vi får visserligen kräva vår rätt enligt domen, men vi får inte utöva den praktiskt så att arbetsrätten och kolektivatalen följs eller skrivs på.

Det är en rejäl åderlåtning av våra fackliga rättigheter. Och rätt att krava lika lön och villkor för alla. Lönedumpning är ett faktum.

Anonym sa...

Alltså, oavsett om vi är med i EU eller ej kan vi inte stänga ute omvärlden och "köra vårt eget race".

Försök övertala Estland om att anpassa sina kollektivavtal efter våra.

De vill de inte, deras folk vill inte. Varför förändra ett system som gör att de kan ta marknadsandelar från oss? Det är ju att förstöra för sig själv ur deras perspektiv.

Vi kan ju försöka köra vårt eget race, gå ur EU, styvnackat vägra anpassa oss efter verkligheten, och hävda våra idealistiska åsikters primat.

Jag tror att resultaten då blir ett desto hårdare fall för Sverige. Kan vi inte konkurera så KAN VI INTE konkurera.. Finfina idealismer till trots.

Genom anpassning stärker vi däremot Sverige. Kanske kan t.o.m. Patrik se, att vi då får goda möjligheter att påverka vår omvärld?