onsdag 9 januari 2008

Bye Bye Apoteket

Dagens text handlar om Apoteksutredningen och framför allt om diskussionen kring riskerna för oligopol och vad som ska hända med de småskaligas ambitioner.
Frånsett allt det där.
Nog är det trevligt att själva ordet apotek framöver kommer betyda mer än en butik i given statlig kedja.

"Prispress och tillgänglighet är ledstjärnorna i den apoteksutredning som i går överlämnades till socialminister Göran Hägglund (kd). Som väntat föreslår utredaren Lars Reje att fler aktörer ska tillåtas samt att en del av nuvarande Apotekets butiker säljs. Detta innebär att det förmodligen lär skapas ett antal större apotekskedjor. Just risken för att monopolet övergår i oligopol är något som flera varnat för, däribland Läkemedelshandlarna - en organisation för de företag som bedriver parallellimport av läkemedel till Sverige. De menar att en avreglering, liknande Norges för några år sedan, lätt kan få till följd att ett par stora läkemedelsgrossister "tar över" marknaden. Nåja. Hela marknaden är ju ganska "tagen" nu också.
(---)
Nej, Lars Reje oroar sig inte för oligopol. Tvärtom framhåller han att läkemedelsbranschens storlek medför att det behövs ett par större aktörer med tyngd nog att förhandla ner priserna hos läkemedelsproducenterna. Med en öppnare marknad tror utredaren att en sådan effekt ska äga rum - med resultatet att priserna går ner för oss alla. Häri finns kanske också en del av förklaringen till varför Läkemedelshandlarna är särskilt rädda för kedjor. En väl förhandlande kedja kan förstås innebära att parallellimporten blir mindre nödvändig.
Dock. Ambitionen har också varit att skapa utrymme för mindre aktörer att starta egna apotek. I ljuset av diskussionen om den svårförhandlade läkemedelsbranschen kan man förstås fråga sig hur den entreprenörssinnade farmaceuten ska klara detta, vilket flera gjorde vid presskonferensen i går. Detta är dock en fråga som inte ska ställas till vare sig regeringar eller deras utredare, utan en fråga för entreprenörerna att lösa. Ett hett tips är emellertid samverkan."

Inga kommentarer: