fredag 11 januari 2008

Ett rungande bu för SKTF:s undersökning och public service-bolagens rapportering om densamma!

Apropå mitt inlägg i går. Ju mer jag tänker på det, desto mer irriterad blir jag över att både SVT och Sveriges Radio bara rapar upp vad SKTF:s ordförande säger att deras rapport visar. En faktiskt titt på rapporten hade kunnat generera en del motfrågor. Till exempel den här:

- Eva Nordmark, du säger att många av era medlemmar som är socialsekreterare upplever att arbetsbördan har ökat samt att den psykiska pressen är större. Men om man tittar på svaren i er rapport så är det ju en majoritet av de svarande som svarar nej på dessa påståenden. Majoriteten av de svarande svarar också nej på frågan om arbetsmiljön har försämrats. Hur går det ihop med det du säger?

Det hade jag tyckt var intressant.
Inte ens hennes grundpåstående, som i någon mening måste finnas i botten för alla de andra påståendena - att fler söker bidrag - får hon en majoritet av ja-svar för. Fler säger nej, men flest säger "vet ej", eftersom de av någon anledning tillfrågats trots att de inte ägnar sig åt myndighetsutövning och således inte delar ut några bidrag. Vilket förstås försvagar relevansen av merparten av de 369 svaren.

Men vem vet. Nordmark har ju historiken. Det kan förstås vara så att hon ser en ökning av ja-svar jämfört med SKTF:s förra rapport som mätte upplevelser ett år efter förändringar i a-kassan...

Eller nej. Så kan det förstås inte vara.
Men i alla fall. Nu vet vi hur hon upplever sina medlemmars upplevelser.

----

FAKTARUTA
Så här beskrevs Eva Nordmark i DN 2004, när hon nyss valts till ordförande i SKTF:
"SKTF:s nya ordförande heter Eva Nordmark, 33-årig verksamhetschef från Luleå. Hon har varit riksdagsledamot (s), kallar sig professionell livspusslare och skulle aldrig kunna tänka sig att flyga med Ryanair."

DISKUTERA I GRUPP:
Hur upplever Du att public service har skött sina journalistiska uppgifter i den här frågan?

2 kommentarer:

Malin sa...

Du får nog ta och läsa undersökningen en gång till, för Eva har helt korrekt i sina svar.
Du uppger att det är 369 som svarat vilket är fel det är 467 st.

Utav dessa 467 är det 54,6 % som sanser att arbetsmiljön försämrats, 73,1 % anser att den psykiska pressen har ökat och 84,3 % anser att arbetsbördan blivit större...

Så inte vet jag hur du menar med ditt inlägg...

Malin sa...

=)
Sorry googleade på dagens tv intervju med Eva Nordmark om socialsekreterarnas situation...
och efter att jag postat kommentaren såg jag att detta inlägg inte rörde den nya undersökningen som SKTF gjort och som Eva Nordmark pratade om idag 2009-08-17 på SVT!!

Sorry sorry