torsdag 24 januari 2008

Inte särskilt lugnande

Skriver om det härpå ledarbloggen.

"Det blev ordentligt omskrivet när det kom ut att en tidigare morddömd fått plats på läkarutbildningen på Karolinska Institutet. Nu hör jag på radio att han förlorat sin plats. Detta inte för att han begått ett mord i kategorin hatbrott, men för att Verket för högskoleservice på begäran av Karolinska Institutet har granskat studentens gymnasiebetyg och funnit att han inte är behörig till utbildningen.
Många var de som ifrågasatte den studerandes lämplighet. Hatbrott ligger ju inte direkt i linje med läkaredens etik.
Att Karolinska skickar ut ett pressmeddelande om saken är förstås för att lugna.
Men jag vet inte jag. Varför kommer obehöriga in på läkarutbildningarna i första taget?"

Inga kommentarer: