fredag 18 januari 2008

Järnvägars! sa Eriksson

I går var det riksdagsdebatt om framtidens järnväg, på begäran av miljöpartiet. Detta utmynnade i en ledare som faktiskt handlar mer om mp än om järnvägarna.
(I egenskap av pendlar i Mälardalen är jag inget fan av spårtrafiken...)

"Ganska snart fick man klart för sig vad debatten fyllde för syfte för oppositionen – ett krampaktigt försök att tvätta bort skulden för landets eftersatta infrastruktur.
Infrastrukturminister Åsa Torstensson har talat om en springnota. Det är en adekvat beskrivning, för när nuvarande regering kom till makten fick man strax klart för sig hur illa ställt det var både i vägnätet och på järnvägarna. En hel del pengar har sedan dess skjutits till för att lappa och laga.
Denna verklighetsbeskrivning vill dock inte oppositionen få klistrad på sig. Under torsdagens debatt ägnade såväl miljöpartiets Peter Eriksson som socialdemokraternas Ibrahim Baylan all kraft åt att förneka sakernas tillstånd. Det är ni som styr landet, påpekade Ibrahim Baylan flera gånger om.
Visst styr alliansen. Men inte ens ett folk som i mätning efter mätning rynkar på näsan åt regeringen kan gå på vad s, v och mp försöker göra gällande – att hålen i vägarna och trängseln på spåren uppkommit under det senaste året.

Inga kommentarer: