torsdag 31 januari 2008

Upp med händerna

Tjingeling! Dagens handlar om gårdagens erkännanden på DN Debatt.

"Det är klart att han passar på. I artikeln konstaterar nämligen ministertrion att erkänna att instegsjobben, den satsning som ska hjälpa nyanlända invandrare in på arbetsmarknaden, hittills bara resulterat i 435 lyckosamt förmedlade jobb. Inget att hänga i julgranen, direkt.
Astudillo kommenterar däremot inte ­statistiken vad ­gäller s-regeringens resultat på ­samma ­område. Självfallet inte. För om 435 instegsjobb är ett misslyckande, vad kallar man då det faktum att den ­totala arbetslösheten bland utrikes födda ökade med 9 000 ­personer under socialdemokraternas sista år vid makten?
Samtidigt kan man naturligtvis inte använda den förra ­regeringens arbetsmarknadspolitiska resultat som måttstock för en allvarligt menad sysselsättningspolitik – det vore att sänka ribban rejält. Detta vet regeringen och det är därför man utan omsvep erkänner sitt misslyckande.
(---)
Med tanke på de blygsamma framgångarna hittills är det förstås svårt att se om misslyckandet hänger på ­antalet ­månader eller inte. Regeringen säger sig ha fått signaler på detta, men egentligen kan vi bara vänta ett tag till och se. Dock skulle det inte skada om alliansen redan nu börjar fundera på alternativa vägar. Alla ägg bör som bekant inte ligga i en och samma korg.
Samtidigt är det värt att notera att nuvarande regering har ryggrad nog att erkänna ett misslyckande och förklara hur man tänker bättra sig. Likt Astudillo skulle jag därför också gärna se en handuppräckning.
– Upp med en hand den som kan minns att den förra ­regeringen någon gång erkänt ett misslyckande på jobb­fronten!"


Hela texten här.

Inga kommentarer: