tisdag 22 januari 2008

Wanja hade rätt!

Det är inte alltför ofta jag instämmer med Wanja Lundby Wedin - vare sig här på bloggen eller på SN:s ledarsida. Faktum är att det är så sällan att jag kommer ihåg när det sker. Därför drar jag mig idag till minnes att i juni förra året kritiserade Wanja och LO regeringen för att ha givit utredningen om obligatoriskt medlemskap i a-kassan alltför snäva ramar. Direktiven, tyckte LO, hade som utgångspunkt att ett obligatorium skulle införas.
Om detta höll jag med.

I dag kan vi konstatera att LO hade rätt. Utredningen ges nya, bredare instruktioner.
Så trevligt. Jag gillar inte alls idén om obligatorisk a-kassa. Och utredningar bör ha som uppgift att reda ut, inte planera ett givet agerande.

Inga kommentarer: