torsdag 28 februari 2008

Allting är relativt

Jag läste faktiskt Neos/Peter Wennblads kommentar till Mona Sahlins förslag om företagande som ämne i skolan innan jag läste artikeln på
DN Debatt häromdan.
Liksom Neo ser jag ett sammanhang.
Jag delar dock inte fullt ut den skepsis som såväl Stefan Fölster m.fl samt Wennblad har inför det ständiga utbildandet.
I och med regeringsskiftet öppnar sig en del delvis nya områden för entreprenörer - vården och tjänstesektorn. Nya är de inte minst för de aktörer som kan tänkas bli företagare i branschen, det vill säga före detta anställda inom tex sjukvården.
För någon som i åratal gått som lönearbetare inom offentligheten är kunskapen om företagandets villkor sannolikt låg. Att man puffar på med en del riktade utbildningar, till exempel om LOU, har jag inga problem med.
Inte heller att man släpper in lite basic knowledge om företagsekonomi m.m i skolan.

Däremot kan jag hålla med om att en del av de näringspolitiska satsningarna blir flummiga och irriterande. Fölster vill se hårda fakta, konkreta förslag och procenttal som visar på framgång, dvs fler kvinnor som faktiskt företagar. I stället får han satsningar på inspiration och ambassadörer...

Man fattar irritationen, även om trion uppvisar en rätt avancerad slutledningsförmåga när debattartikeln landar i att det låga antalet kvinnliga företagande skulle lösas genom sämre anställningstrygghet.
Nog för att det behövs en del uppluckringar på området, men detta är knappast huvudanledningen. Det är faktiskt ett lika troligt antagande att fler kvinnor skulle släppa taget om sin trygga, fasta, trista tjänst om det vore bara liiite mindre otryggt att vara företagare. (Läs Louise P om saken.)

Dessutom. Allting är relativt. På dagens DN Debatt fick vi veta lite mer om vad sossarna egentligen menar när de talar om utbildande i entreprenörskap...

"Den utbildning som erbjuds blivande företagare ska innehålla kunskap om hur den svenska modellen fungerar."

Plötsligt känns inspiratörer och ambassadörer rätt okej.

Inga kommentarer: