onsdag 20 februari 2008

Castro, semlor och vetelängder

Dagens text handlar förstås om gårdagens nyhet från Kuba. Det betyder också att den handlar om behovet av att världens demokratier tydligt markerar mot förtryck. Alltid. Utan att låta sig förblindas av ideologiska glasögon.

"Castro må avgå, men utlovar samtidigt i sitt brev till kubanerna att han inte ska överge dem, utan ”fortsätta att slåss som en soldat för sina idéer” genom att i skriftlig form erbjuda yngre generationer råd och förslag.
Detta är något symptomatiskt för diktatorer och de länder de förtryckt. Avgångar räcker sällan till för att några genomgripande förändringar ska ske om förtryckarens skugga fortfarande vilar över nationen.
Dock finns det anledning att vara positiv. Castros avgång öppnar ändå möjligheter för reformer på sikt. Det är, för att använda utrikesminister Carl Bildts (m) ord ”början till slutet”. Demokrati är en process som tar tid.
Glädjande är också att man i detta skeende kan skönja ett positivt mönster. Fidel Castro tillhör i någon mening en utdöende generation av revolutionärer vars frihetskamp perverterades och slutade i ett nytt förtryck som blev en ny symbol för diktatur.
Många är exemplen på omvärldens oförmåga att hantera detta – en ofta ideologiskt betingad ovilja att se sanningen i vitögat. Tänk Kambodja. Tänk Mugabe. Tänk Chavez.
De flesta vet numera, visa inte minst av östblockets fall, bättre än att blunda för förtryck. Läxan har gått in.
Visst syns ibland, ja faktiskt oroväckande ofta, tillkrånglade resonemang och språkligt viga bortförklaringar. Det största diktatorskramandet syns ofta på vänsterkanten, men kan lika gärna dyka upp i sammanhang där objektivitet, snarare än ideologi borde vara riktmärket. I medieflödet i går kunde till exempel läsas i ett TT-telegram att ”Kubas demokrati är ifrågasatt av omvärlden.”
Det är en spännande formulering, eftersom den verkar utgå ifrån att även diktatur kan vara demokrati. Lite som att säga att semlan är ifrågasatt som duglig vetelängd.
Det är avgörande att vi börjar lära oss av alla dessa läxor. En omvärld som sitter tyst inför diktatorers förtryck av sitt folk är värd despekt, inte respekt."


Hela här.

Inga kommentarer: