tisdag 26 februari 2008

SSU-visit

Jytte Guteland har varit på visit i Nyköping, bland annat för att markera startpunkt för förbundets vårkampanj "Välkommen till Sverige". Vi hade även en debattartikel inne, lagom till besöket. Alltihop kommenterar jag i dagens text.

"Att just Nyköping fick stå värd för inledningen var enligt Gutelands artikel i gårdagens SN ingen slump – i egenskap av högerextremt fäste utgör staden en bra plats att starta en sådan kampanj.
Detta kan inte motsägas. Problemet är närvarande och alla sätt att motarbeta det är välkomna. Många är de som oförtrutet samlats på torget för att skramla med nycklar och markera sitt avståndstagande gentemot de grupperingar som försöker så split och hat i samhället.
Samtidigt är det med stigande förvåning jag läser Gutelands debattartikel. Efter en ganska allmänt hållen inledning, där hon oroar sig för rasism och diskriminering samt lyfter fram jämlikhet och frihet som viktiga för organisationen SSU, ägnar Guteland större delen av texten åt att kampanja - inte mot nazism och extremism – utan mot regeringen. Ett, inte minst för Nyköping, mycket allvarligt samhällsproblem används för att plocka politiska poäng.
På sin hemsida kritiserar SSU regeringens ”skötsamhetsretorik”. Man ogillar krav, som till exempel förslaget om maxtid i SFI-undervisningen. Krav, menar SSU, är bara ett sätt att misstänkliggöra samhällsgrupper – vilket i sin tur antas gynna främlingsfientliga partier.
Analysen är minst sagt grund. Först och främst är krav aldrig något självändamål. SSU kallar det retorik, men i själva verket är det politik som alliansen sysslar med. Retoriken står Guteland för. De krav hon talar om installeras för att bibehålla den solidaritet (om ordet är bekant) som krävs för att välfärdsapparaten ska fungera väl."


Hela texten här.

Inga kommentarer: