onsdag 12 mars 2008

Dagens

Dagens texter är en styck huvudledare om Migrationsverkets inte så aktiva avdelning i Flen samt om gårdagens förslag från Sahlin.

"när avdelningen nu ändå är startad borde man åtminstone försöka hitta en mellanväg, exempelvis genom att ge Flenavdelningen möjlighet att skicka vidare ärendena till andra enheter med en rekommendation om ett nekande besked förefaller oundvikligt.
2007 var Sverige det vanligaste landet i Europa att söka asyl i. Fler asylsökande sökte sig hit än till Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Det säger sig självt att den byråkratiska bördan blir tung för ett litet land och då måste - måste - Migrationsverkets kvarnar fungera bättre. Därtill vore det på sin plats om svenska ministrar och EU-parlamentariker lite oftare tog tillfället i akt att påpeka för övriga EU-medlemmar att de har en del att leva upp till.
Gårdagen bjöd även på ett utspel från Mona Sahlin. För första gången sedan, tja, hedenhös, visade någon ur den s-toppen tecken på att ha lyssnat till partikollegan Anders Lago i Södertälje. Sahlin konstaterade att det inte är rimligt när ”Södertälje tar emot fler flyktingar från Irak än hela Nordamerika.”
Sant. Dock lämnar Sahlins förslag en del att önska. I princip vill hon med tvång utforma kommunernas flyktingmottagning och dessutom låsa flyktingarna själva i en specifik kommun.
Det är klassisk s-politik. Piskan är där och morötter behövs inte.."


Dessutom två små kortisar på tema förmynderi.

Inga kommentarer: