tisdag 18 mars 2008

Mammatunga

När jag var liten hade jag hemspråk. En timme i veckan i ett par år, företrädesvis under lågstadiet. Jag tror i och för sig att hemspråk kan vara en bra grej, men för min de var det rätt lönlöst eftersom min far aldrig pratade annat än svenska hemma. Eller ja, svor gjorde han på tjeckiska.
Således kan jag en del av gårdens alla djur samt svordomar. Letar jag lite i minnet hittar jag även haranger av verbböjningar efter person, men de ramsorna blev egentligen tydliga för mig först när jag började läsa andra språk i skolan. I ettan-tvåan har man litet - om något - grepp om grammatikens härliga vindlingar.

Nå. Idag skriver jag en sak om modersmålsundervisningen, som ska ägnas lite extra uppmärksamhet från DO eftersom det emellanåt råder brist på modersmålslärare ute i kommunerna, inte minst när det gäller de nationella minoritetsspråken.

"Nu har Diskrimineringsombudsmannen bestämt sig för att utreda huruvida två kommuner som varit på tapeten i rapporteringen – Karlshamn och Karlskrona – i och med de inställda undervisningarna kan anses ha gjort sig skyldiga till strukturell diskriminering. En projektledare på DO, Heidi Pikkarainen, förklarar tankegången i Sveriges Radio:
”Rätten till sitt modersmål är en kunskapsfråga och någonting som borde vara likvärdigt med till exempel undervisning i fysik.”
Visst. Modersmålsundervisningen är en kunskapsfråga såtillvida att den fyller en funktion när det gäller att på bästa sätt tillägna sig goda kunskaper i svenska. Att kunna ett språk halvbra innebär att inlärningen av nya språk också riskerar att stanna vid samma nivå.
Ur detta perspektiv är det självklart viktigt att kommunerna strävar efter att erbjuda modersmålsundervisningen.
Pikkarainen menar att frivilligheten i modersmålsundervisningen är ”problematisk” och påpekar att om ”det rådde brist på fysiklärare på högstadiet” skulle man ”inte kunna ställa in lektioner” med samma lätthet. Nej, troligen inte. Samtidigt bör det kanske påpekas att fysiklärartätheten sannolikt är högre än tornedalsfinsklärartätheten."

Inga kommentarer: