onsdag 6 augusti 2008

Nogga please

Ordleksrubriker, va!? Alltid lika roligt! Idag skriver jag om boken Fallet Nogger Black och då fick Ol' Dirty Bastard vara med på ett hörn. Baföratt.

"När jag lägger ifrån mig boken kan jag omöjligen konstatera annat än att den är ett försvar för CMR:s agerande och definitioner.

Folk gillar att leta upp tecken på konspirationer i vardagen. Vem har till exempel inte fått ett paket Marlborocigaretter dechiffrerat för sig som varandes ett budskap från Ku Klux Klan? Frågan är dock om dessa konspirationer gör något för att stävja problemen med rasism i samhället. Jag tvivlar. Visst användes graffitibokstäver i Nogger Black-reklamen (vilket CMR tog upp som argument), men det räcker att till exempel gå igenom persongalleriet i kultfilmen Style Wars (1983) för att konstatera att graffitipionjärernas gemensamma nämnare knappast var hudfärg.

Vi kan kalla det strukturer, kulturrasism eller subtil vardagsrasism. Oavsett vad så vet vi att rasismen finns och att grunden kan vara både medvetna och omedvetna fördomar. Pripp och Öhlander menar att CMR:s poäng var att Nogger Black synliggjorde dold rasism samt att kritikerna inte godtog denna syn, utan i stället raljerade och hävdade att ”riktig rasism” måste vara avsiktlig.

För att illustrera vidden av majoritetssamhällets hånfullhet beskriver författarna hur en ”nyliberal” bloggare ”med anknytning till tankesmedjan Timbro” skämtar om saken och sedan citeras av en s-anknuten dito, som finner skämtet roligt. Av någon anledning förväntas läsaren finna det avslöjande att en socialdemokrat kan dela humor med en Timbrodebattör. Apropå fördomar."

22 kommentarer:

Anonym sa...

Du skriver humoristiskt och skarpt. Ofta med mycket kluriga titlar. Vass penna! Genomgående liberalt utan att därför bli moraliserande och självrättfärdigande. Bra!

Sanna Rayman sa...

Tack så hemskt mycket!

Anonym sa...

Du skriver på ledarbloggen idag:"De trådägande operatörerna skall till särskilda samverkanspunkter överföra all trafik som förs över Sveriges gräns."

Detta framgår förvisso av den föreslagna 6 kap 19 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Men samtidigt framgår av 3 § i den föreslagna lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet följande: Inhämtning av signaler i tråd skall ske automatiserat. Sådan inhämtning får endast avse signaler som identifierats genom sökbegrepp. Även vid annan automatiserad inhämtning skall sökbegrepp användas för iden-tifiering av signaler.
Sökbegreppen skall utformas och användas så att de medför ett så be-gränsat intrång som möjligt i den personliga integriteten. Sökbegreppen får inte vara direkt hänförliga till en viss fysisk person om det inte är av synnerlig vikt för verksamheten.

Varför skriver du inte som det är?

Anonym sa...

Förresten.

I den föreslagna 19 a § i 6 kap lagen om elektronisk kommunikation står det: "För att inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen (2007:000) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet skall kunna ske, är operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns skyldiga att överföra dessa till samverkanspunkter."

Överföra dessa och inte alla således.

Varför ljuger du?

Anonym sa...

Skämmes tamejfan.

Vid närmare genomläsning visar det sig att Du inte ens bemödat dig om att läsa hela chatten med Åkesson utan endast Expressens sammanfattning. Och du kallar dig journalist...eller?

Anonym sa...

Säkert väldigt intressant på alla sätt och vis visionären, men är du inte lite offtopic nu?

För övrigt verkar du inte ha läst Raymans artiklar särskilt noga.

Framförallt är det dålig stil att inleda en diskussion med ett antal grova förolämpningar.

Anonym sa...

Eller förolämpningar.. Insinuanta påståenden & anklagelser om att ljuga.

Sanna Rayman sa...

Okej Visionären. Nu svarar du för det första under en bloggpost som inte handlar om ämnet överhuvudtaget. Man kan tänka sig att du skickar ett mail, men strunt samma.

Självklart har jag läst hela chatten. Att Expressen gjort en sammanfattning har jag inte ens sett. Men, som du säkert vet är chatten mycket mycket lång och utrymmet på ledarsidan är det inte.

Överhuvudtaget begriper jag inte dina hårklyverier. Vad betyder det till exempel när du triumferande citerar följande:

"För att inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen (2007:000) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet skall kunna ske, är operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns skyldiga att överföra dessa till samverkanspunkter."

Och sedan säger att det minsann bara handlar om "dessa" inte "alla"? Alla operatörer äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns. Att sen merparten filtreras bort är en annan sak. Huvudpoängen är fortfarande att linorna dras och kopiorna skickas - till FRA.

Jag vet också att sökbegreppen skall utformas på ett sätt som begränsar intrången i den personliga integriteten. Men det där är en uppmaning, inte en faktisk och konkret barriär. Det måste väl också du förstå?

Om vi nu ska diskutera chatten per se så finns det gott om exempel där Åkesson motsäger sig själv och sitt eget "nej" som jag skriver om.
Han säger till exempel:

"Det intrång som många uppfattar som ”massavlyssning” är att staten får tillgång till teletrafiken. Men det innebär inte att allt kommer att avlyssnas eller sparas för vidare bearbetning."

eller

"Endast den trafik som bedöms intressant och avser utländska förhållanden väljs ut, vilket är en bråkdel av all tillgänglig trafik."

Inget av ovan är möjligt utan att ha tillgång till allt till att börja med.

Sen kan vi ha olika åsikter om vad "tillgång" är. Visst, det är inte fysiska händer och mänskliga ögon som går igenom detta "allt" och du kanske menar att det inte handlar om tillgång så länge det bara är maskiner och program som hanterar informationen, men jag är inte av den åsikten.

Anonym sa...

Visinonären kanske borde läsa Raymans blogg lite noggrannare. Om jag har fattat det rätt, så tycker hon tycker att FRA ska spana där det behövs, både i kabel och i etern. Hon vill bara inte att det ska regleras i lag. Se blogginlägget "Exodus?" nedan, från den 23 juni 2008.

Sanna Rayman sa...

Jacob C.
Ja och nej är väl mitt högst ambivalenta svar på din beskrivning av min ståndpunkt.
Ja, jag tror att det egentligen är ett hopplöst företag att - på det vis som nu görs - i lag försöka förena integritet med underrättelseverksamhet. De två företeelserna går helt enkelt dåligt ihop och försöket att gifta dem med genomskinlighet för ögonen är rätt tröstlöst.
Samtidigt, nu är vi där vi är och då går det inte att backa. Således är det då rimligt att föra en debatt som leder till en lag som möjligaste mån skyddar det av integriteten som till slut återstår.
Ungefär så.

Ibrahim sa...

Det hade varit intressant om någon i Sverige hade ställt frågan till någon med, i det här fallet, afrikanskt ursprung om han eller hon uppfattade Nogger Black som kränkande(det är samma sak som med användandet av ordet negerboll - "för-det-har-vi-ju-alltid-sagt"). Jag och flertalet av mina vänner med afrikanskt ursprung suckade mest när glassen kom och vilka vi suckar åt får ni lista ut själva...

Jag håller dock med om att man ska välja sina strider...

Anonym sa...

Okej.

Ber om ursäkt för att jag kidnappade tråden, men eftersom ni inte har någon kommentatorsfunktion på bloggen valde jag ditt senaste inlägg på denna blogg. Ett mail skulle inte ha kommit till allmänhetens kännedom och därför var inte detta ngt alternativ.

Nu är saken den att som ledarskribent på en av Sveriges största morgontidningar tycker jag att man kan kräva av dig att åtminstone få dina citat korrekta. När jag såg att det i den föreslagna lagtexten inte alls stod som du citerade, tyckte jag att detta borde uppmärksammas offentligt. Så har även skett i dagens ledarblogg, där det också framgår varför ditt citat är felaktigt.

Vad gäller ditt referat angående Mikaels fråga på chatten så verkar det som om vi pratat om två olika chattar, jag om chatten på Expressen och du om chatten på DN, så det förklarar väl varför jag fick intrycket av att du endast hade läst Expressens sammanfattning. Kan det röra sig om ett länkfel på gårdagens ledarblogg?

Slutligen. Haka inte upp dig på ordet samverkanspunkt. Detta är endast ett fysiskt ställe på operatörens kabel där FRA kan koppla in sig och utföra sin filtrering av trafiken. Endast den trafik som fastnar i filtret kommer kopieras till FRA:s datorer. Således inte kopiering av all trafik som du påstår. Detta kommer du förstå om du slutar läsa proppen som fan läser bibeln.

M v h

Anonym sa...

Rayman,

Tack för ditt svar. Jag tror detta är kärnan av problematiken. Frågan är dock vilka slutsatser man drar ur svårigheten att förena underrättelseverksamhet med integritet inom ramen för en lag. Rent allmänt kan nog sägas att värdekonflikter snarare är regel än undantag för människor såväl som i samhället.

Just på grund av denna värdekonflikt är jag ambivalent och vacklande i sakfrågan. Men jag är överraskad över den hårda stämning som piskats upp bland motståndarna till FRA - med inslag av hatfyllda personkampanjer mot dem som uppfattas som svikare, t.ex. en grupp på Facebook med namnet "Godnatt, herr Federley". Sådant gör mig mer fundersam än regeringens något taffliga hantering av frågan. Det är iofs irrationellt att ta ställning i en viktig sakfråga på grundval av hur (delar av) den ena sidan bedriver debatten. Jag har dock landat i en betydligt större sympati för dem som argumenterar för.

I en (inte alltid genomgullig) värld där det utan tvivel är möjligt för många (kanske mindre sympatiska) aktörer att spana på kabelbunden kommunikation, och där detta så vitt jag förstår också sker, kan jag tänka att det kanske inte är så dumt om svenska staten också bedriver denna typ av spaning. Och då kanske det ändå inte är så fel att det sker på ett reglerat sätt... Skälet till att man utformat lagen så som den nu ser ut, är kanske att spaningen skulle bli mindre effektiv annars. Men kanske har man varit för ärlig och svenskt öppen och korrekt. Kanske borde man överhuvudtaget inte talat om det. Fast inger inte det i så fall snarare förtroende...

Sanna Rayman sa...

Visionären,

I see. Ja, jag refererade till DN-chatten, hursomhelst. Och länkade till den också.

Hur som helst, det är inte helt onaturligt att haka upp sig på samverkanspunkterna eftersom de blivit ett magiskt ord i debatten. När någon påpekar att FRA får "full access" så kommer argumentet samverkanspunkter i retur som ett brev på posten.

Egentligen passar det svar jag givit Åkesson idag (http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=8528) passar lika bra som förtydligande här:

"Det stämmer att citatet är ur förarbetet till lagen, men dessa har som bekant mycket stark status i svenskt rättssystem. Därtill är det ingen egentlig skillnad på betydelsen av motsvarande ordalydelse i lagtexten, förutom att den är längre och något luddigare.
Så till det som är tolknings- och kärnfrågan. Samverkanspunkterna och datareduktionen vid dessa utförs av FRA, vilket de facto innebär att min poäng om FRA:s tillgång till trafik kvarstår.
Det vore välgörande för debatten om vi fick lite ordning på de begreppsliga tolkningarna. Ordet samverkanspunkt dämpar helt enkelt inte oron för integritetsintrången."

Således.
Får FRA laglig möjlighet till "massavlyssning"?
Nej.
Får FRA praktisk och konkret möjlighet till detsamma?
Ja.
Om detta debatterar vi.

Visst. Sökpunkter, filter, samverkanspunkter och andra arrangemang garanterar att min trafik inte granskas. Jag vet det, jag känner mig inte otrygg just nu eller imorgon. Men, filter och sökbegrepp är lätta att förändra. Det du menar är att jag ska vila i förvissningen att staten är för evigt god, eller kanske än hellre för evigt ointresserad av mig och mina förehavanden. Jag vet inte om jag tycker att lagar ska stiftas med en sådan tro.

Anonym sa...

Ibou,

Jag håller med om att det är relevant om människor uppfattar ett namn som kränkande. Jag tror visserligen inte man ska utgå från att upphovsmännen till glassnamnet hade kränkande avsikter eller ens tänkte på att "Nogger" (som väl kommer av nougat) liknade "Neger". Det vimlar ju av ord och namn som liknar varandra utan att det därför finns varken några semantiska eller etymologiska samband mellan dem. Men man kan ändå onekligen tycka att åtminstone de personer som hittade på just namnet "Nogger Black" borde ha slagits av möjligheten att en del människor kunde få rasistiska associationer.

Jag håller med om att man bör välja sina strider. Men jag tycker också att om man funderar över om något inte är kränkande på något sätt, så bör man få påtala detta.

Sanna Rayman sa...

Ibou.
Din kommentar är lite kryptisk, men jag anar att du inte var särdeles förtjust i Nogger Black. Kejrå. Själv ser jag inte varför man då accepterat glassen när den varit brun och haft samma namn. Men, strunt samma. I stora drag handlar det som sagt om att välja rätt strider och den här var felvald.

Dock förtjänar det påpekas att flera av de verksamma vid CMR faktiskt har afrikanskt ursprung.

Slutligen. Detta är det bästa med kommentarer i bloggosfären, upptäckten av bloggrannar. Blir instantly förtjust i din blogg och den är härmed bokmärkad. Dock håller jag inte med om att Erykah Badus senaste var något vidare lyft. Väntar fortfarande på att hon ska frälsa mig som hon gjorde med Baduizm....

Anonym sa...

"Det vore välgörande för debatten om vi fick lite ordning på de begreppsliga tolkningarna."

Håller absolut med. Ett första steg i den riktningen vore att en av sveriges största morgontidningar slutar att använda begreppen "Lex Orwell" eller "massavlyssning" - som ej är förankrade i verkligheten.

Beträffande din oro för att morgondagens regim kommer att missbruka lagstiftningen och med förändringar i sökbegreppen (som f.ö. enligt förslaget ska granskas av en utomstående nämnd) kan börja massavlyssna folket, bortser du från det faktum att en sådan regim snart skulle bli avsatt i allmänna val. Eller menar du att en sådan regim skulle manipulera denna möjlighet också. I så fall talar vi om verklig statskupp och diktatur och mot detta kan ingen lagstiftning i världen skydda oss.

Sanna Rayman sa...

I all hast. För de av er som önskar kött på juridiska ben:
http://klamberg.blogspot.com/2008/08/klarhet-om-fras-skbegrepp.html

Anonym sa...

Tack för länk till Klambergs blogg. Det var ganska snårigt vid en snabb genomläsning. Men jag är inte så överraskad över det som verkade vara hans huvudslutsats, nämligen att uppgifter om t.ex. politiska uppfattningar och olika medlemskap får användas när man skapar det s.k. "filtret". Ja, vad hade han trott? Frågan kvarstår om det är bättre att detta sker oreglerat - och då inte bara av svensk underrättelsetjänst - eller om det ändå inte är bra att det regleras.

Ett problem i sammanhanget tycker jag är att de tekniska frågorna är så komplicerade att de övergår mina kunskaper. Och än svårare är det förstås för den vanlige medborgaren att veta exakt vilka sorts uppgifter som är så värdefulla för regeringen och försvarsmakten - det rör sig ju om sådant som måste vara hemligt. Man blir helt enkelt tvungen att välja vem man litar på. (Såvida man nu inte, med hänsyn till den personliga integriteten, tycker att ingen underrättelseverksamhet skall bedrivas överhuvudtaget). Jag vet inte varför, men jag litar för min del mer på regeringen, FRA och försvarsmakten än på journalistkåren och diverse bloggare, även om de råkar vara forskare inom det ena eller det andra. Men jag kan förstås ha fel.

MS sa...

Sanna mina ord, Sanna Raymans framfart i debatten kan liknas med en pigg röntgenstråle på högvarv.

(Nästan Blogge B.-klass på hyllningen, kan man hoppas...)

:)

Ibrahim sa...

Sanna: Kul att du gillade min blogg!

Mitt inlägg var nog en aning kryptiskt ja. Kan inte säga att jag kände mig personligen kränkt av glassnamnet Nogger Black. Däremot som Jacob C skriver så känns det lite onödigt med tanke på att namnet väcker onödiga associationer. Nogger har funnits tidigare men just nu var det sammankopplingen med Black och grafitti som gjorde kopplingen en aning tydligare. Det som störde mig mest var nog att man blev hånad och förlöjligad när man tog upp detta. Debatten kanske också borde kretsat kring varför det finns ett antal människor som tar illa upp när en glass benämns Nogger Black eller ett bakverk kallas Negerboll? Jag köpte aldrig en Nogger Black själv men det gjorde däremot en flinande kollega till mig :-)

Carl Johan Hall sa...

Nogger Black-fallet, ja! Jag måste säga att jag beundrar CMR:s associationsförmåga. Inte ens jag som brukar vara bra på långsökta skämt gjorde den kopplingen, kanske därför att "graffitin" inte var någon vidare piece. Lite konstigt att CMR inte hade tänkt på det redan i samband med den ursprungliga Noggerglassen - dess omslagspapper pryddes av en rullbräda (s. k. skateboard), vilken väl ursprungligen härstammar från den afroamerikanska ungdomskulturen?

Redan på 90-talet skojade däremot en kompis och jag om vad 88:an kunde tänkas ha för målgrupp. Brun är den också. Och GB:s reklamgubbe med högerarmen i vädret...

Det är känsligt med glass. Igloo slutade ju tillverkas - kanske med hänsyn till siamesiska tvillingar?

Och bjud aldrig ett skilsmässobarn på Päronsplitt.