söndag 6 mars 2011

Huvudlöst om papperlöst

Plötsligt blev det dags att kliva in på bloggen. Här har jag inte varit sedan i juli 2010, men nu blev jag så illa tvungen att plita ner lite random kommentarer. Ämnet är diverse argument och anklagelser jag fått höra på sistone i diskussionen om vård och skolgång till papperslösa. Ni får dem punktvis, i ingen särskild ordning och i ohanterligt lång form. Raljans varvat med seriositet. Läs, den som orkar...


1) Du är inhuman.
Kanske en av de vanligaste kommentarerna jag fått under de senaste dagarna och en som verkligen inte inbjuder till några artiga eller sakliga svar. Vad ska jag svara på sånt där? Ge en kommentar på hur min kritiker luktar? Det vore verkligen önskvärt om fler insåg att det inte är ett argument att meddela någon att han eller hon inte är kandidat för deras personliga humanitetspris.

2) Du är inte liberal.
En variant på ovan där kritikern självrättfärdigt utgår ifrån att jag skulle ha ansökt om inträde i den exklusiva liberala klubb som vederbörande tydligen är ordförande i. Lyckligtvis har jag inte sänt in några sådana blanketter, varför uteslutningen lämnar mig tämligen oberörd.

3) Du vill förvägra barn som trillar och slår sig vård.
Nej. Jag vill också påpeka att gömda barn under 18 år redan idag har rätt till sjukvård på samma villkor som andra barn i Sverige. På samma sätt anser jag det självklart att vuxna har rätt till akutsjukvård. Motiveringen till detta är enkel och glasklar. Barn kan inte rå för sin situation och det är en global och mänsklig självklarhet att alltid erbjuda akutvård.
I båda fallen finns hanteringsproblem, ofta beroende på att vården saknar kunskap och rutiner, men rätten finns alltså redan – och den anser jag är helt riktig.

Dock är det ju inte detta vi diskuterar nu eftersom de aktuella förslagen rör en mer generell rättighet till vård samt skolgång. En utvidning till planerad vård och skolgång menar jag innehåller ett antagande om att avvisningsbeslutet inte längre förväntas verkställas. Då kan man lika gärna ge PUT & medborgerliga rättigheter tycker jag.
Omfattningen av just vilken vård som ska erbjudas är förstås under utredning, men för egen del skulle jag finna det smått bisarrt om vi landar i scenarier där en person som vistas illegalt i landet ska kunna köa för tex en höftledsoperation. Kalla mig gärna inhuman. Och köp för all del en deodorant.

För övrigt vill jag påpeka att det påfallande ofta är liberaler som ger mig denna ”du vill barn illa-känga”. Japp, exemplet har uteslutande varit barn. Nu är det som sagt ett dåligt exempel eftersom barn redan har rätten till vård. Men att just detta argument ständigt poppar upp visar inte bara på viss okunskap i frågan, utan också på en reflexmässig faiblesse för billig argumentation av en sort som just dessa liberaler har haft för vana att håna förmynderivänstern för i åratal.
Detta med att trumfa sin åsikt igenom inte med faktiska argument utan genom att vifta med "du bryr dig inte om baaarnen-skylten" är en vana som alla liberaler jag någonsin känt har skrattat åt, för att istället kräva nyktra och principiella resonemang. Nu tycker de inte längre att nykterhet är en dygd, utan går direkt på att tillskriva mig kallhjärtad illvilja. Det beteendet gör min vilja att ingå i ovan nämnda liberala klubb ännu mindre.

4) Du gnäller om skattemedel när det är så lite pengar.
Det har jag – såvitt jag själv vet – inte skrivit någonstans. Däremot har jag - egentligen först i går - utvecklat ett resonemang om en på sikt försämrad betalningsvilja som kan urholka välfärdsstaten. Men vid inget tillfälle har jag yttrat skattebetalargnäll i dess torftiga och inskränkta bemärkelse. Tvärtom har jag uttryckligen sagt, både nu och många gånger förut, att jag inte tror på turism-argumentet och att jag inte inbillar mig att vi talar om några anmärkningsvärda kostnader.
Däremot finner jag det både relevant och intressant att tala om långsiktiga effekter av att införa parallella samhällen där såväl tillgången till som betalningen för olika välfärdstjänster är olika. Den som anser att det perspektivet inte är ett lämpligt samtalsämne får gärna motivera varför. Jag återkommer i alla händelser till några mer långsiktiga perspektiv nedan. (Punkt 9, 10)

5) Det är minsann inte så roligt
En del har förklarat för mig att det "faktiskt inte är roligt att leva som gömd". Jag har även fått höra att jag skulle tycka att papperslösa är någon sorts bekymmerslösa glidare. Det inbillar jag mig givetvis inte. Inte heller har jag skrivit något sådant.

Nej. Det är inte roligt att leva gömd. Inte heller tror jag att det är roligt att vara den stackars sate som inte går under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan, utan i stället lämnar landet. Men han eller faller förvånansvärt lätt ut ur alla mina motdebattörers minne. Dessa människors välgång och vårdbehöv är det ingen som bryr sig om, trots att det enda som skiljer dem från de papperslösa i Sverige är att de förra lydde avvisningsbeslutet. Det gör ärligt talat att jag tar ganska lätt på de insinuanta kommentarerna som kastas i min riktning.

Tilläggas bör att de båda gruppernas status när det gäller relationen/anspråk på den svenska staten är i stort sett likadan. Ingen av dem har vare sig medborgarens eller asylsökandens status. Det är helt riktigt att det inte är roligt att stå utan svensk vård i Malmö, men det är heller inte roligt att stå utan svensk vård i Mogadishu. Men i den här diskussionen gäller uppenbarligen devisen out of sight, out of mind.

6) Varför tror du att du vet bäst?
Jag måste också nämna ett lite lustigt argument från Frida Metso, som har blivit rent förskräckt över de dåliga liberaler som inte håller med om överenskommelsens förträfflighet:

Det har alltid både fascinerat och skrämt mig att även människor som kallar sig liberaler och menar att 'individen vet bäst själv' så snabbt anser att just invandrare inte 'vet bäst'.


Här tillskriver Metso alltså mig och ytterligare sisådär tio borgerliga debattörer en argumentation som jag ärligt talat inte har hört någon framföra. Det är en jättelustig tolkning av kritiken. Vem har påstått att gömda/papperslösa/illegala inte vet bäst? Jag skulle då aldrig göra det. Snarare förhåller det sig precis tvärtom. Självfallet vet de bäst och självfallet väljer de att gömma sig. Gissningsvis vill snart sagt alla som får avslag för att de saknar asylskäl hellre stanna.

Detta faktum borde föranleda en insikt hos Metso, men det gör det inte. I stället föranleder det henne att tro att politikens och statens uppgift är att skapa ett system som redan från start berättar för samtliga som får avslag att: "Du nu har två alternativ: antingen följer du det här landets lagar och godtar ditt avvisningsbeslut, eller också låter du bli – och för det har vi en särskild budgetpost – och lagstiftning för att underlätta din kommande tillvaro ligger i pipeline."

Återigen, eftersom jag dristade mig till att använda ordet budgetpost här ovan. Nej, det är inte pengarna jag bryr mig om. Inte det minsta. Att jag nämner budgeten är ett sätt att understryka att vi väljer att uppifrån institutionalisera ett i allt väsentligt icke-önskvärt fenomen, nämligen människor som lever på undantag utanför samhällsgemenskapen.

Bristen på logik följer i viss mån av det faktum att Frida Metso har som utgångspunkt att betrakta varje negativt asylbeslut som felaktigt. Jag håller förvisso helt med henne om att "få system är perfekta", men anser att hon i så fall borde arbeta för att göra migrationspolitiken mer i sin smak, snarare än bygga ett parallellt samhällssystem och en andra klassens tillvaro till vilken hon tänker anvisa de människor hon talar om.

7) Det är inget val
Ja, jag vet. Det parallella samhället finns redan. Men idag är det en konsekvens av vår lagstiftning och av dessa individers val. Åtminstone när vi talar med Metso här ovan, förefaller det finnas någon form av val där individen vet bäst.
Maria Wetterstrand däremot använder motsatt argumentation och påtalar gärna att de gömda personerna i fråga inte har några val.

Det här är en småsak i debatten, men likväl en intressant glidning i långt fler diskussioner som berör val och valfrihet. Det florerar en mycket märklig föreställning om att val inte får kallas val annat än om de är roliga och alla alternativen är najs och tilltalande.
Så ligger det förstås inte alls till. Individerna i fråga har, som Metso själv påpekat, "vetat bäst själva" och de har ansett att den papperslösa tillvaron i Sverige är det bästa alternativet för dem. Den fråga vi har att ställa oss är om detta innebär att det är svenska statens uppgift att göra valet gå under jorden ännu mer attraktivt? Jag tycker inte att det är självklart när statens yttersta målsättning för var och en av dessa individer trots allt är en enda sak: att avvisa dem ur landet.

(Nu kommer alla känsliga själar tro att den mening de nyss läste betyder att jag har som målsättning att avvisa alla som kommer hit eller något sådant. Inte alls, verkligen inte, jag har gärna en generös migrationspolitik. Poängen av den är att när en stat har fattat ett avvisningsbeslut för en individ så är avvisningen egentligen den enda unfinished business som finns mellan staten och individen i fråga. Eftersom individen inte är medborgare finns liksom inget annat samröre när beslutet väl är fattat. Och vill man se andra beslut bör man, som sagt, påverka den lagstiftningen.)

8) Brottslingar får ju vård!
En vanlig invändning är att den offentliga sjukvården är till för sjuka och inte en belöning för att man följer lagar. Vill jag att kriminella, fängelsekunder i Sverige tex, ska undanhållas vård också?
Jag tycker egentligen inte att jag borde behöva bemöta det här, så dumt är det. Men okej. Ett lands skyldigheter gäller medborgare och personer som tex är här som asylsökande. Att antingen ta sig in här illegalt eller avvika efter mottaget avslagsbeslut är att placera sig själv i en kategori med få anspråk på staten. Däremot är det fullständigt självklart att en stat har skyldigheter även gentemot de medborgare som är dömda för brott eller för de personer som tex väntar på ett asylbesked.

9) Vi har faktiskt ett problem på sjukhusen
Jo, jag förstår det och den invändningen är faktiskt ett av de argument jag har absolut störst förståelse för i hela debatten. Jag begriper verkligen att det måste uppstå enormt svåra situationer för vårdpersonal och jag kan också förstå att man därför tilltalas av en pragmatisk lösning där man istället för att detta med barn- och akutvård avsätter en slant och helt sonika levererar vård till alla papperslösa, så slipper avvägningarna landa i knät på vårdpersonal. Ja, det är väldigt begripligt.

Men jag tror inte att lösningen är så mycket lösning som folk föreställer sig just nu. Tvärtom kommer det öppna för en hel mängd nya problem. Erik Laakso är inne på detta här och Thomas Gür tangerar samma tema här.

Detta är farhågor värda seriöst beaktande. Inte nog med att vi skapar ett parallellt samhälle, vi skapar också en situation där olika delar av Myndighetssverige bokstavligen ställs i konflikt och en situation där man i värsta fall kommer att åläggas att motarbeta varandra. Säg att skolpersonal misstänker att ett papperslöst barn far illa och misshandlas. Naturligtvis kommer man att dra sig för att kontakta det sociala av rädsla för att polisen skulle kopplas in, vilket skulle kunna innebära att barnet och familjen eskorteras ut ur landet.

Ja, ja. Då får man stämma i bäcken med väl tilltagna sekretessregler, menar många. Se helt enkelt till att belägga myndighetsutövande personal med hårda sekretessregler så att de inte får lov att anmäla gömda till polisen.
Okej. Jag fattar tanken. Men, utgångspunkten för detta är att alla medborgare vill hjälpa alla gömda att undgå polis och stanna olovligen i Sverige.

Det är ett antagande jag inte tycker att vi kan göra utan vidare. Dels för att vi inte kan utgå ifrån att alla är av åsikten att ett avslag på en asylansökan sannolikt är felaktig, dels för att vi inte kan utgå ifrån att det tvärtom inte finns en massa avslagsbeslut som är välgrundade och där det faktiskt ligger i medborgarnas och landets intresse att avvisningen sker. Att då skapa regler som ålägger denna personal att aktivt hjälpa illegala fly undan polisen är faktiskt vanskligt. Så vanskligt att jag undrar om ett förslag som detta ens kan passera Lagrådet. (Kanske någon jurist vet bättre..?)

Med allt detta sagt är den här pragmatiska argumentationen och viljan att lösa problem vi har framför näsan likväl det jag allra mest kan sympatisera med. Men som sagt, jag tror vi skapar en mängd nya problem. Problem som ingen verkar ha någon lust att fundera på.

10) De har jobb och betalar moms
Det här har jag hört några gånger vid det här laget, bland annat från Mattias Svensson. Och det är sant. Men det där är en invändning som man lämpligare riktar mot den som klagar på kostnaden och kostnaden har som sagt aldrig varit skälet till min ståndpunkt. Dock är det ett både smart och behändigt argument om man som Mattias Svensson med flera liberaler eller libertarianer inte har någon direkt omsorg om välfärdssamhällets fortlevnad för ögonen.

För när vi väl har skapat ett parallellt samhälle - vad är det som säger att en del människor inte kommer börja snegla intresserat på det? Jag menar, vi talar en modell med mycket mycket mindre förmynderi och uschlig välfärd. Och mindre skatt! Man betalar moms och får basics som vård och skola i retur. Man slipper rentav integritetskränkande personnummer och sån skit. Tippetitopp!, sa liberalen och startade debatten "alla borde få välja vilket samhälle i samhället de vill ingå i". Varpå folk plötsligt började strömhoppa till det nya sköna lågskattesamhället med minimerad välfärd...

11) Du behöver nog inte oroa dig för det där…
Tyckte du ovan var långsökt? Tja, det beror väl på tidsperspektiv. Men också på uppenbara skygglappar.

Tillåt mig påminna alla om en liknande diskussion som av tradition uppstår varje gång någon dristar sig till att föreslå inkomstprövning av universella välfärdsinslag som tex barnbidraget. Dessa oförvägna personer bankas oftast ner skoningslöst av folk från partihöger till partivänster. Det råder i princip politisk enighet över blockgränserna om att inkomstprövning skulle vara en dödsstöt just för att det på sikt skulle urholka betalningsviljan och välfärdssamhällets grunder. Så ser den debatten ut.

Now. Om ovan är ett giltigt scenario och argument i fallet universellt barnbidrag, vad ska vi då tro om en långsiktig folklig reaktion på införandet av ett parallellt samhälle? Ett samhälle där människor som inte är medborgare får två av de mest framträdande fördelarna av välfärden (vård och skola) mot enbart momsen de betalar vid mat- och klädinköp etc. Vad säger ni? Vilken reform skulle påverka betalningsviljan mest?

Och igen. För en libertarian, vars önskan är att underminera välfärdseländet i vilket fall som helst, är en sån här utveckling naturligtvis inte ett problem. Men jag finner det ganska underhållande att så många gröna gamänger och babyblåa socialliberaler helt har släppt alla sina gamla käpphästar ur stallet.

12) Rule of law, medborgerliga rättigheter och skyldigheter och sånt
Det som upprör mig mest av allt är hur oerhört lättvindigt alla tar på fundamentala delar av samhällskontraktet i sin jakt på att skapa den perfekta tulipanarosen. Hur man utan att tveka lanserar idéer om lagstiftning som står i direkt strid med annan lagstiftning. Hur man dessutom gör detta utan att känna till vad lagen faktiskt säger. (Läs mer om den saken hos Merit Wager.)

Stundtals påminner mig mångas inställning om den ytterligt naiva viljan att ”legalisera civil olydnad” – ett tilltag som i realiteten skulle förstöra hela poängen med civil olydnad.

På liknande vis ignoreras nu den grundläggande poängen med medborgerliga rättigheter och skyldigheter som fundament i ett fungerande samhälle. Man öppnar för att institutionalisera olika nivåer av medborgar/invånarskap, en elasticitet som på goda grunder kan antas skada legitimiteten för hela samhällskonstruktionen och naturligtvis också möjligheten till gemensamma lösningar.

Själv gillar jag klassiker som rule of law, medborgarrättigheter och skyldigheter. Jag vill också behålla möjligheten till gemensamma lösningar, som tex välfärd. Vidare anser jag inte att vi befinner oss i ett läge där oreglerad invandring är realistiskt, även om jag i och för sig kan sympatisera med tanken på en mer utopisk nivå. Förvånande nog är det få av mina åsiktsmotståndare i den här frågan som säger sig vilja ha en helt fri invandring – en hållning som hade gjort deras ståndpunkt betydligt mer rimlig.

Kort sagt. Jag tycker inte att man lättvindigt ska gröpa ur viktiga och grundläggande begrepp. Särskilt inte om de kan antas göra ganska liten nytta samtidigt som de skapar flera av de helt nya problem jag har nämnt. Det finns andra vägar och sätt att göra nytta. Snabba upp asylprocesserna och gör det uppenbart för professionella människosmugglare att rådet ”släng ditt pass” inte är ett gott, utan ett dåligt råd. Se till att avvisningsbeslut faktiskt verkställs snabbt och minimera förutsättningarna för det papperslösa samhället att växa. Gör hellre arbetskraftsinvandring till den föredragna vägen in för dessa människor. Gör mer för de civilsamhälleliga insatser som hjälper papperslösa i behov av vård. Då uppstår åtminstone inte samma målkonflikter mellan samhällets grundvalar och vår önskan att hjälpa. Åtgärda ut de hinder som gör att redan existerande rättigheter till akutvård och barnvård inte uppfylls.

Gör gärna allt detta. Men försök inte inbilla mig att statligt sanktionerade parallella samhällssystem är rätt väg.

24 kommentarer:

Unknown sa...

Vi har ju dock, såsom motdebattörer redan hävdat, redan parallella system och hela samhället drar inte åt samma håll. T.ex. ligger sjukvårdares uppgift främst att vårda, inte att agera angivare åt polisen. Samma situation har vi med sprututbytesprogram (som de flesta vettiga människor anser vara bra) där sjukvården underlättar något olagligt och inte samarbetar med polisen. Sedan undrar jag om du skulle tänka likadant om du blev tvungen att fly Sverige för att du riskerade att avrättas, sedan inte fick asyl i landet du flydde till, och till råga på det fick gå med en ond höft för att borgerliga, rika ledarskribenter tycker att samhället blir inkonsekvent och vissa urholkade principer om du får hjälp med din ständigt värkande höft.

Hans Odeberg sa...

Just det här med parallella samhällssystem gör mig förbryllad. Vore jag sosse, skulle jag misstänkt att den elaka högern den här vägen försöker återinföra statarna för att få billiga arbetshjon på bruket och pigor till att städa villan. Men som högerspöke kan jag bara stå och se ut som ett frågetecken.
Vill vi ge illegala invandrare en värdig existens i Sverige, finns bara alternativet att göra dem legala, med alla rättigheter och skyldigheter som därmed följer.

Staffan Danielsson sa...

En alldeles utmärkt analys, tycker jag, delvis kanske beroende på att jag resonerar i precis samma banor.

Anonym sa...

Yverc: Men som konstaterat är problemet, om du nu riskerar att avrättas, inte din höft utan att Migrationsverket har gjort fel. Dessutom har du en jättekonstig inställning till världen (eller välgrundade förhoppningar om Sverige) om du flyr från ett land där avrättningar hänger i luften och direkt förväntar dig att du ska få en skattefinansierad höftoperation.

Svenb sa...

Jag känner mig inte särskilt pigg att betala skolgång och sjukvård till personer som själva inte behöver hjälpa mig om det skulle behövas. Inga samhällen fungerar på det sättet. Högskattesamhällen kan helt enkelt inte öppna bakdörren för en okonntrollerad invandring utan att det får konsekvenser. Vill vi vara solidariska bör det ske från hand till hand utanför det de regelverk som omgärdar ett samhälle som vårt. Solidaritet är inte bara att ge utan också att skydda det vi byggt upp tillsammans. En del debattörer har i denna fråga en alltför hög svansföring men också en oförmåga att se framåt.
SD behöver verkligen inte anstränga sig för att värva nya röster, det blir antagligen tokliberalerna enda bidrag i denna debatt.

Unknown sa...

Kul att se ett blogginlägg från dig! Det är helt klart en relevant fråga att, precis som du gör, gå igenom ett flertar argument. Jag tycker själv att om vi nu har en myndighet i Sverige som utreder varje enskilt fall och beslutar om en person/familj har rätt att stanna i Sverige så måste vi utgå ifrån att de gör sitt jobb. Vilket existensberättigande har Migrationsverket annars om det ör upp till varje individ att avgöra om dom skall få stanna eller inte?

Martin Karlsson sa...

Du missar en viktig sak: att säga att din ståndpunkt är inhuman eller illiberal är sakliga argument. Att kommentera på motdebattörers lukt är det inte.

Jag tror du skulle vinna mycket på att fundera mer på punkterna 1-3, som du uppenbarligen inte har svar på, än resterande. Har man inte den grundläggande etiska kompassen är det nämligen omöjigt att hitta rätt i denna fråga.

Visionären sa...

"Har man inte den grundläggande etiska kompassen..."

Och detta var ännu ett sakligt argument menar du?

Grattis!

Du vann just pris som kvällens pajas.

V

hockeysemlan sa...

Martin Karlsson: Nej, det är inte sakliga argument- det är åsikter. Påstår du att Sanna är icke-liberal måste du ha argument för att hon inte är det. Inte bara påstå det rätt ut i tomma luften.

Är det ett argument är det ändå ett sjukt dåligt argument som inte leder någon vart. Har Sanna fel bara för att hennes åsikt, enligt dig, är icke-liberal eller inhuman?

Crille sa...

Nu har alltså denna grupp utökats till sådana som dig, Sanna, samt alla andra som vågar sig på att kritisera regeringens "historiska" uppgörelse.

Makthavarna hetsar mot folket och flyttar ut sina bopålar. Krig förklaras mot dem som har en annan åsikt och deras fotfolk, de självpåtagna medlöparna, märker inte själva vilka nyttiga idioter de blir när de i vanlig ordning stämplar oliktänkande med antiintellektuella invektiv.

Nu kommer du få kännas vid hur det är att bemötas med pseudoargument som endast tjänar till att sänka dig som person, att framställa dig som en särling, en tok, en egoistisk misantrop! Ja, så illa är det. Alla medel är tillåtna för att smutskasta oliktänkande.

I takt med att vår skara blir större och större allteftersom makthavarna stiftar allt motsägelsefullare lagar, för att överträffa Gud i godhet, försätter de ju sig själva i en position där de ifrågasätts av allt större grupper. Inte gör det mig något att förnuftets anhängare ökar. (forts. följer)

Crille sa...

(forts från ovan)
Men som sagt, välkommen in i gänget med de förment förhatliga och misshagliga åsikterna!! Jag garanterar dig att sakdebatten lyser med sin frånvaro. Få har nämligen förmågan att ta en sakdebatt. Jag citerar filosofiprofessor Per Bauhn:

"I den politiska sfären överlag är man så van att tala inför redan frälsta att man förlorat förmågan att ta en diskussion. Därför landar det i uppfattningen att man inte ska prata med dom som inte delar vår övertygelse. Det är en antiintellektuell hållning."

Och glöm inte att läsa din journalistkollega Julia Caesars senaste kommentar till detta riksdagsbeslut. Den är sylvass och yppar många av de sanningar som är förbjudna. Det är en av orsakerna till att hon är väldigt illa sedd samt bemöts med iskall tystnad i den offentliga debatten. Du finner länklistan till hennes krönikor här:

www.korta.nu/jc

Sanna Rayman sa...

På förekommen anledning – dvs att kommentarerna redan börjar få en ganska rantig ton och att jag redan varit tvungen att radera en del rena dumheter och osakliga, otrevliga påhopp på mina meningsmotståndare – vill jag meddela att jag hädanefter tänker applicera en mycket låg toleransnivå på vad för slags kommentarer som publiceras här.

Det här är min blogg och här kommenterar vi sakligt och med hyfs.
Ja, man får vara spetsig.
Ja, man får vara rolig.
Ja, man får bråka, gräla och tjafsa emot.

MEN. Man ska kommentera sakligt och intressant, inte bara producera gnäll som inte för samtalet framåt.

Den som är i behov av att spy ut generell ilska får vända sig till andra platser på internet. Tack.

Peter Nicklasson sa...

Jag undrar om uppgörelse med MP blir historisk så som Reinfeldt beskrev det som.
Ja, historisk i den meningen han avsåg alltså.

Uppgörelsen är framför allt en inrikespolitisk affär.
Avgående Wetterstrand söker ett politiskt avtryck, och Reinfeldt vill slänga SD i armarna på S.

Jag tror Alliansen gjort en "Sahlinare".
De vill stänga ute S genom att ta in MP i uppgörelsen och bredda samarbetet.

Sahlin straffades av facket och vänsterfalangen inom S för att exkludera Vänsterpartiet först, efter påtryckningar släpptes sedan Vänsterpartiet in i alla fall.
Och det var nog början till slutet för S att vinna valet 2010. Väljarna straffade framför allt S för detta samarbete.
Det som från början såg ut att slå två flugor i en smäll genom att dels bilda rödgrönt samarbete och dels hindra MP från att flirta med alliansen blev istället ett rejält bakslag för S.

Kravet denna gång kommer från de politiskt korrekta i media. Med i det närmaste monopolställning på åsiktsbildningen i Sverige vore det en lätt match att vinna kan man tycka. Samtidigt närma sig MP, och kanske locka med fler "vinster" i framtiden om MP fortsätter samrösta med alliansen i fler frågor. Då skulle S och V vara bortkopplade för lång tid.
Så det ser ut som om två flugor i en smäll för alliansen.
Men, väljarna kommer att straffa detta om inte integrationen förbättras avsevärt.
Det finns ett stort antal svenskar (och invandrare) som tidigare tänkt lika i tanken med SD, men ansett att de varit för extrema och motbjudande.
Frågan är hur dessa marginalväljare reagerar i nästa val?

Eftersom SD har sin bas i gamla S och M väljare, lär dessa partier förlora fler röster nästa val. Fast kanske M tappar fler än S denna gång.
Men M är ett stort parti idag, och klarar det nog. Värre är det för småpartierna C och KD. Att profilera sig i invandrarpolitiken är livsfarligt för dem. De talar för de redan övertygade, men förlorar bland övriga tänkbara väljare.

Har alliansen råd att förlora ett av partierna i nästa val? Nej.

Därför kan detta vara S chans till valvinst 2014, paradoxalt nog.

Sensmoral: Det är farligt att samarbeta med MP...Alliansen borde lärt sig av S.

Anonym sa...

Vad vi ser nu är ganska obehagligt. En majoritet av landets politiker och journalister sluter upp bakom ett förslag. Några journalister uttrycker en avvikande åsikt och angrips häftigt, så häftigt att en av dem känner sig tvungen att skriva ett långt försvarstal i sin blogg. Så var det med åsiktsfriheten i Sverige, så var det med respekten för oliktänkande. Sverige är en enpartistat, inte på grund av socialdemokraternas långa regeringsinnehav, utan för att journalister alla verkar vara stöpta i en form (vi kan kalla den modell 68), och inte tolererar eller respekterar andra som inte är stöpta i samma form.

PS. All heder åt Sanna Rayman som inte är stöpt i denna form.

Sanna Rayman sa...

@Chrille
Vi ska inte överdriva. Jag angrips häftigt ganska ofta av meningsmotståndare och anser inte att jag är fråntagen min åsiktsfrihet för det. Upprinnelsen till det här är trots allt att jag har skrivit texter på ledarbloggen i samma ärende och tidigare även på ledarsidan. Det är m.a.o inget som det är omöjligt att framföra på en av landets största ledarsidor.

Men visst, jag håller med dig om att tonen i dessa frågor ofta är onödigt respektlös och osaklig och att många väljer att försöka skadskjuta eller svärta ned sina meningsmotståndare snarare än faktiskt argumentera med/mot dem. Det är tråkigt, men beror enligt min uppfattning inte på någon illvilja, utan på starka känslor.

Lonedrone sa...

Väldigt bra skrivet som alltid. Det kanske mest uppseendeväckande i hela historien är att det i huvudtaget går att stifta en lag som bryter mot en redan existerande lag.

Hela idén med att skapa ett delat samhälle där vissa utnjuter alla privilegier av medborgarskap och andra bara vissa är idiotisk.
I klartext betyder det att om du kommer till Sverige utan asylskäl så kan du jobba svart. Och dina ungar får gratis utbildning och hela familjen får subventionerad sjukvård. Allt man behöver göra är att slänga sina pass och ignorera Svensk lagstiftning.

Unknown sa...

Mycket bra blogginlägg av Sanna Rayman! Visserligen har många sågat den märkliga överenskommelsen men de flesta trycker lätt avundsjukt på ekonomin.Det stora felet är ju att polisen och andra myndigheter förväntas motarbeta varandra. Maxstraffet för de illegala invandrarna är ju ett års fängelse. Det gör att sjukvårdsanställda som vill hjälpa polisen kan stoppas av tystnadsplikten. Men kan någon upplysa mig om hur man kan förhindra att polisen får vetskap om de gömda som går i skolan?

Unknown sa...

Fullständigt brilliant!!

Unknown sa...

Du har missat att tillgång till sjukvård är en mänsklig rättighet. Läs FN:s speciella rapportör Paul Hunts rapport om Sverige, sidan 19-20

http://www.humanrights.se/upload/files/2/Rapporter%20och%20seminariedok/Hunt%20report%202007.pdf

rus sa...

Visst kan man prata om vad som är humant och vad som är inhumant. Det är många gånger vi fattar beslut i samhället som baseras på vår inre tro på rätt och fel. Det är i min mening felaktigt att tro att sakliga argument alltid måste baseras på rationella tankar utan de kan givetvis även baseras på det emotionella planet.

Visst har man alltid ett val men det finns ju en gräns för vilka val som är värda att beakta, även för oss med medborgarskap.

Crille sa...

Anders! Sådant gäller redan i Sverige och det är inte det som fråga gäller. Frågan handlar om huruvida illegala invandrare (som stannar kvar efter domslut om att inga asylskäl föreligger, eller bara utifrån kommande människor som inte ens bemödar sig att söka asyl) ska få rätt till planerad vård (typ dialysbehandlingar, tandproteser osv) eller ej. Du måste skilja mellan äpplen och päron.

Här finns en sammanställning över vad de olika taxorna skulle bli för medborgare respektive illegala invandrare:

http://mopsen.wordpress.com/2011/03/07/lika-infor-lagen/

mopsen.wordpress.com/2011/03/07/lika-infor-lagen

Piotr Szybek sa...

a propos att folk tillskriver dig asikter som du inte har. De kanske inte menar dg utam en annan person med samma identitet?

Anonym sa...

Det är lite lustigt. Själv skrev jag ett blogginlägg där det stod att även om frågan är komplicerad, och även om jag förstod båda sidor, lutade jag åt att denna gång tycka som Waltersson, och så lite resonemang runt det. Och jag blev också kallad för korkad och illvillig med ungefär samma emfas som du beskriver.

Generellt är jag trött på att människor inte fattar att frågor ytterst sällan är enkla, och att det ofta nog gäller att väga en klump för- och nackdelar mot en annan klump. Ungefär som att välja skåpluckor till köket - man kan komma en färg mycket nära, men ändå välja en helt annan.

Jag vet inte vad som ska göras åt alla dessa personangreppskommentatörer. Det är hemskans ledsamt, och imo blir det bara värre och värre. Jag får ibland stålsätta mig för att gå in på bloggen, för jag vet att för varje uppmuntrande kommentar går det tio påhopp.

Anonym sa...

Att ge papperslösa rätt, är ju att kasta omkull en massa regler som man har byggt upp under en lång tid, det visar hur Desperata regeringen är.
http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/